2014-05-28 18:09:48

Val till Europaparlamentet - Röster - Luleå Södra Valkrets

9,63%
4,53%
6,63%
4,44%
38,30%
7,48%
15,04%
5,92%
5,45%
2,06%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,45%
+9,24
2009: 45,21%

Röstfördelning - kommunvalkrets Luleå Södra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1581 9,63% -300 -4,76 1881 14,40%
C Centerpartiet 744 4,53% +282 +1,00 462 3,54%
FP Folkpartiet liberalerna 1088 6,63% -130 -2,69 1218 9,32%
KD Kristdemokraterna 729 4,44% +294 +1,11 435 3,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6286 38,30% +1755 +3,62 4531 34,68%
V Vänsterpartiet 1228 7,48% +108 -1,09 1120 8,57%
MP Miljöpartiet de gröna 2468 15,04% +1217 +5,46 1251 9,57%
SD Sverigedemokraterna 971 5,92% +794 +4,56 177 1,35%
FI Feministiskt initiativ 895 5,45% +573 +2,99 322 2,46%
PP Piratpartiet 338 2,06% -671 -5,66 1009 7,72%
ÖVR Övriga partier 85 0,52% -576 -4,54 661 5,06%
  Giltiga röster 16413 100,00% +3346   13067 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 110 0,67% -86 -0,81 196 1,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,07% -6 -0,06 17 0,13%
VDT Valdeltagande 16534 54,45% +3254 +9,24 13280 45,21%
  Antal röstberättigade 30368   +992   29376  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Luleå Södra Valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
9,05% 8,05% 8,05% 6,18% 41,24% 6,61% 8,62% 6,47% 3,88% 0,86% 1,01% 0,71%   46,09%
8,55% 7,02% 6,11% 5,04% 40,46% 5,34% 13,44% 6,26% 4,58% 2,14% 1,07% 0,61%   50,04%
6,29% 6,29% 3,78% 13,13% 33,63% 8,99% 13,31% 8,09% 4,50% 1,80% 0,18%     47,12%
9,44% 4,33% 6,16% 2,88% 40,24% 7,86% 15,07% 7,21% 4,46% 1,70% 0,66% 1,42%   44,30%
6,35% 2,90% 6,24% 2,34% 38,46% 8,03% 20,51% 6,47% 6,02% 2,45% 0,22% 0,55%   54,37%
15,96% 5,45% 9,81% 7,53% 31,91% 4,56% 13,18% 5,95% 4,16% 1,39% 0,10% 0,30%   58,67%
8,98% 5,57% 7,12% 3,56% 32,97% 9,44% 20,12% 4,95% 5,42% 0,93% 0,93% 0,77%   46,73%
9,49% 3,68% 6,13% 3,98% 36,45% 7,35% 17,61% 7,35% 6,43% 1,53%   0,61% 0,15% 54,38%
6,51% 3,63% 4,38% 4,76% 49,56% 8,51% 13,77% 3,25% 4,63% 1,00%   0,62%   57,88%
5,19% 4,55% 5,58% 2,60% 38,44% 9,61% 15,45% 6,36% 7,01% 5,06% 0,13% 0,65%   53,71%
12,04% 3,59% 8,33% 3,01% 37,73% 7,06% 14,81% 6,37% 4,51% 2,08% 0,46% 0,46%   62,67%
9,45% 3,31% 6,73% 2,83% 40,73% 7,56% 14,88% 4,60% 6,97% 2,13% 0,83% 0,93% 0,12% 56,35%
11,37% 3,38% 8,39% 2,98% 40,87% 7,58% 11,50% 6,36% 5,41% 1,76% 0,41% 0,54%   57,60%
7,80% 4,38% 6,16% 2,87% 40,77% 7,52% 15,18% 5,47% 5,88% 3,01% 0,96% 0,81%   55,75%
11,23% 6,99% 6,57% 3,18% 33,90% 8,47% 14,19% 7,20% 5,93% 1,48% 0,85% 1,05% 0,21% 54,44%
10,63% 4,73% 7,44% 3,96% 36,33% 7,05% 17,00% 4,15% 6,38% 1,93% 0,39% 0,67% 0,29% 55,50%
9,22% 4,04% 5,68% 6,44% 45,83% 6,31% 10,98% 5,93% 3,54% 2,02%   0,50%   52,16%
9,04% 5,91% 6,78% 5,04% 37,22% 6,26% 15,83% 5,57% 5,04% 2,26% 1,04% 0,69% 0,17% 53,51%
5,28% 2,39% 1,87% 3,92% 40,03% 9,03% 16,18% 9,03% 7,50% 3,75% 1,02% 1,01% 0,17% 41,57%
13,29% 3,14% 8,21% 2,66% 39,86% 7,37% 15,94% 4,23% 3,38% 1,57% 0,36% 0,12%   57,93%
12,16% 4,19% 6,50% 8,18% 39,62% 8,18% 9,64% 5,87% 3,98% 0,84% 0,84%   0,21% 50,00%
10,13% 4,98% 6,48% 3,99% 33,22% 8,97% 18,60% 4,98% 6,48% 1,83% 0,33% 1,15% 0,16% 56,43%
12,38% 3,57% 6,67% 4,05% 21,90% 6,19% 20,00% 6,90% 12,62% 4,52% 1,19% 1,64% 0,23%  
Luleå Södra Valkrets 9,63% 4,53% 6,63% 4,44% 38,30% 7,48% 15,04% 5,92% 5,45% 2,06% 0,52% 0,67% 0,07% 54,45%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Luleå Södra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 45 0,27% -544 -4,23 589 4,51%
  Djurens parti 16 0,10% +16 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,14% -48 -0,41 71 0,55%
  Totalt övriga partier 85 0,52% -576 -4,54 661 5,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Luleå Södra Valkrets

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Kristna värdepartiet 5
Djurens rätt 2
Ur ur EU 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se