2014-05-28 17:57:39

Val till Europaparlamentet - Röster - Luleå Norra Valkrets

7,71%
4,47%
4,76%
3,61%
39,52%
8,47%
15,30%
6,42%
5,48%
3,67%
0,60%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,68%
+9,81
2009: 43,87%

Röstfördelning - kommunvalkrets Luleå Norra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1206 7,71% -71 -2,82 1277 10,53%
C Centerpartiet 699 4,47% +263 +0,87 436 3,59%
FP Folkpartiet liberalerna 744 4,76% -117 -2,34 861 7,10%
KD Kristdemokraterna 565 3,61% +211 +0,69 354 2,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6183 39,52% +1855 +3,85 4328 35,67%
V Vänsterpartiet 1325 8,47% +111 -1,54 1214 10,01%
MP Miljöpartiet de gröna 2393 15,30% +1161 +5,14 1232 10,15%
SD Sverigedemokraterna 1005 6,42% +812 +4,83 193 1,59%
FI Feministiskt initiativ 857 5,48% +617 +3,50 240 1,98%
PP Piratpartiet 574 3,67% -781 -7,50 1355 11,17%
ÖVR Övriga partier 94 0,60% -548 -4,69 642 5,29%
  Giltiga röster 15645 100,00% +3513   12132 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 131 0,83% -63 -0,74 194 1,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,09% +1 -0,02 13 0,11%
VDT Valdeltagande 15790 53,68% +3451 +9,81 12339 43,87%
  Antal röstberättigade 29415   +1286   28129  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Luleå Norra Valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,06% 8,04% 5,10% 11,28% 31,68% 7,57% 11,59% 6,03% 4,48% 1,24% 0,93% 0,61%   50,90%
6,72% 2,35% 5,01% 3,20% 43,28% 6,50% 18,66% 7,14% 5,12% 1,81% 0,21% 0,74%   59,32%
8,66% 4,14% 5,77% 4,39% 38,02% 7,15% 17,19% 6,02% 5,40% 2,63% 0,63% 0,50% 0,12% 54,37%
8,10% 3,66% 4,33% 2,66% 44,62% 8,99% 14,76% 4,99% 5,22% 2,22% 0,44% 0,88%   57,39%
3,14% 1,14% 2,00% 2,85% 59,06% 9,27% 9,56% 5,85% 4,71% 2,00% 0,43% 0,43%   49,86%
3,14% 2,35% 2,98% 4,08% 55,10% 8,63% 8,01% 7,22% 5,65% 2,67% 0,16% 0,47% 0,31% 49,16%
5,50% 1,79% 1,93% 4,95% 54,47% 9,49% 8,80% 6,19% 3,16% 3,58% 0,14% 0,68%   46,59%
5,62% 6,74% 2,81% 1,97% 50,00% 10,67% 11,52% 7,02% 1,97% 1,69%       49,38%
10,45% 3,80% 6,89% 3,44% 40,97% 4,39% 16,27% 4,63% 5,82% 2,73% 0,59% 0,59%   59,86%
8,17% 5,50% 8,17% 5,20% 33,88% 6,39% 21,40% 3,42% 5,50% 1,93% 0,45% 0,59% 0,29% 61,84%
4,74% 2,79% 4,60% 2,79% 43,73% 10,45% 17,13% 6,41% 5,57% 1,81%   0,83% 0,41% 52,42%
8,30% 8,30% 4,74% 5,93% 37,55% 12,65% 5,53% 12,65% 3,16% 0,40% 0,79% 1,56%   37,30%
4,71% 1,75% 2,44% 1,57% 48,34% 10,99% 11,17% 8,38% 7,50% 2,79% 0,35% 0,17% 0,35% 46,30%
10,19% 11,35% 5,19% 2,50% 34,23% 9,62% 12,31% 8,65% 3,08% 1,92% 0,96% 0,57%   44,40%
4,52% 3,35% 6,32% 4,00% 35,48% 8,77% 18,58% 5,29% 5,81% 7,48% 0,39% 0,89% 0,13% 58,65%
15,02% 8,82% 7,35% 2,84% 18,28% 3,36% 23,32% 5,67% 4,52% 9,35% 1,47% 3,35%   63,06%
10,26% 7,16% 4,17% 2,56% 21,47% 8,23% 21,15% 4,70% 6,52% 13,03% 0,75% 1,27%   55,96%
6,04% 10,87% 5,80% 5,31% 41,79% 5,31% 10,39% 7,25% 4,35% 2,17% 0,72% 0,48%   48,48%
9,90% 4,23% 5,45% 3,56% 44,05% 8,23% 8,45% 8,79% 4,67% 1,45% 1,22% 0,44% 0,22% 49,13%
6,72% 2,09% 3,36% 3,59% 39,86% 9,15% 19,81% 6,14% 7,18% 1,51% 0,58% 0,46%   50,91%
7,34% 2,61% 4,57% 2,28% 29,20% 16,15% 19,58% 5,38% 8,97% 2,28% 1,63% 0,81% 0,16% 49,21%
3,38% 2,19% 2,19% 1,19% 45,33% 13,92% 8,95% 12,72% 4,97% 5,17%   0,79%   41,87%
8,60% 3,69% 5,90% 1,47% 29,73% 7,13% 20,88% 4,42% 11,55% 6,14% 0,49% 0,73%    
Luleå Norra Valkrets 7,71% 4,47% 4,76% 3,61% 39,52% 8,47% 15,30% 6,42% 5,48% 3,67% 0,60% 0,83% 0,09% 53,68%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Luleå Norra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 52 0,33% -478 -4,04 530 4,37%
  Djurens parti 15 0,10% +15 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 25 0,16% -87 -0,76 112 0,92%
  Totalt övriga partier 94 0,60% -548 -4,69 642 5,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Luleå Norra Valkrets

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 11
Kristna värdepartiet 3
Kristna Värdepartiet 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se