2014-05-28 17:40:54

Val till Europaparlamentet - Röster - Gävle valkrets Söder

11,83%
4,34%
9,75%
4,06%
28,50%
6,83%
14,06%
12,80%
4,79%
2,38%
0,66%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,64%
+7,31
2009: 41,32%

Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle valkrets Söder

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2138 11,83% -227 -3,92 2365 15,75%
C Centerpartiet 784 4,34% +333 +1,33 451 3,00%
FP Folkpartiet liberalerna 1762 9,75% -247 -3,63 2009 13,38%
KD Kristdemokraterna 734 4,06% +242 +0,78 492 3,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5150 28,50% +1015 +0,96 4135 27,54%
V Vänsterpartiet 1234 6,83% +103 -0,70 1131 7,53%
MP Miljöpartiet de gröna 2541 14,06% +732 +2,01 1809 12,05%
SD Sverigedemokraterna 2314 12,80% +1676 +8,56 638 4,25%
FI Feministiskt initiativ 865 4,79% +614 +3,11 251 1,67%
PP Piratpartiet 430 2,38% -718 -5,27 1148 7,65%
ÖVR Övriga partier 120 0,66% -466 -3,24 586 3,90%
  Giltiga röster 18072 100,00% +3057   15015 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 0,95% -68 -0,63 241 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,09% -2 -0,03 18 0,12%
VDT Valdeltagande 18261 48,64% +2987 +7,31 15274 41,32%
  Antal röstberättigade 37546   +583   36963  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Gävle valkrets Söder

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
3,34% 0,91% 2,13% 2,43% 41,34% 16,41% 8,21% 17,63% 3,95% 3,65%   0,30% 0,60% 31,41%
9,25% 3,13% 10,82% 3,61% 29,94% 7,68% 13,79% 13,32% 3,13% 4,08% 1,25% 0,62% 0,16% 51,52%
11,49% 2,26% 6,97% 4,52% 30,70% 9,60% 17,70% 11,30% 3,77% 1,51% 0,19% 0,75% 0,19% 52,65%
13,36% 3,14% 9,59% 5,03% 29,25% 4,40% 13,84% 13,84% 5,35% 1,73% 0,47% 1,09% 0,16% 53,85%
7,30% 3,32% 7,46% 2,32% 30,68% 8,79% 10,95% 20,23% 4,48% 3,15% 1,33% 0,50%   44,27%
7,71% 2,63% 6,30% 3,15% 40,63% 6,65% 12,08% 16,11% 3,33% 0,88% 0,53% 0,87%   43,80%
8,33% 4,01% 6,79% 3,24% 41,20% 5,25% 12,65% 10,03% 4,32% 4,17%   1,22%   43,88%
7,82% 2,89% 6,80% 3,06% 34,35% 7,65% 15,65% 14,46% 3,23% 3,40% 0,68% 0,84%   39,61%
11,51% 1,64% 9,73% 6,03% 34,52% 6,16% 10,27% 16,99% 2,47% 0,27% 0,41% 0,68%   47,36%
7,52% 3,01% 8,15% 3,76% 31,33% 6,89% 13,91% 14,66% 6,02% 3,51% 1,25% 0,99% 0,12% 45,26%
8,42% 3,48% 4,06% 1,60% 31,20% 10,45% 14,08% 15,38% 5,81% 4,64% 0,87% 1,14% 0,43% 41,03%
8,56% 2,75% 8,41% 3,67% 42,05% 5,35% 12,08% 12,23% 3,06% 1,53% 0,31% 0,91% 0,15% 45,00%
20,77% 4,64% 15,30% 4,23% 19,95% 3,55% 15,71% 7,38% 6,15% 2,05% 0,27% 0,54%   62,64%
13,12% 4,07% 10,41% 4,30% 27,83% 3,17% 16,97% 14,03% 3,62% 1,36% 1,13% 0,67%   48,21%
14,88% 3,27% 11,62% 5,08% 29,95% 7,08% 13,61% 9,44% 3,63% 1,27% 0,18% 0,54%   44,43%
10,51% 16,41% 8,46% 5,90% 22,56% 5,64% 5,38% 18,72% 3,85% 1,28% 1,28% 0,51%   37,26%
10,47% 16,02% 5,75% 5,75% 26,08% 6,16% 6,57% 18,07% 2,67% 1,85% 0,62% 1,41% 0,20% 44,35%
14,95% 6,07% 12,93% 3,89% 21,96% 4,36% 15,42% 14,33% 4,36% 1,25% 0,47% 1,23%   48,91%
9,82% 2,57% 6,65% 2,27% 33,23% 8,46% 13,14% 16,01% 4,98% 1,96% 0,91% 1,19%   46,05%
14,62% 5,61% 13,00% 4,73% 22,45% 6,79% 16,99% 8,71% 5,47% 1,18% 0,44% 1,17%   56,75%
7,68% 3,61% 10,82% 3,13% 24,45% 9,40% 16,14% 12,54% 7,37% 3,76% 1,10% 1,09%   44,15%
11,15% 2,76% 13,79% 3,36% 26,98% 7,91% 14,51% 11,87% 5,76% 1,44% 0,48% 0,60% 0,12% 49,35%
12,88% 4,74% 13,61% 5,10% 24,30% 6,32% 14,95% 9,11% 5,71% 2,43% 0,85% 0,84%   46,03%
9,33% 4,25% 9,74% 5,35% 27,71% 8,92% 16,46% 10,70% 4,53% 2,61% 0,41% 1,88% 0,13% 47,63%
12,95% 6,68% 10,28% 3,07% 30,97% 5,74% 14,29% 11,88% 1,60% 2,00% 0,53% 1,32% 0,13% 47,44%
15,42% 3,46% 9,97% 5,04% 21,51% 6,19% 16,89% 10,81% 7,56% 2,52% 0,63% 1,04% 0,10% 53,88%
23,70% 5,83% 16,25% 5,83% 12,41% 2,98% 13,77% 8,68% 6,82% 2,85% 0,87% 0,62% 0,12% 57,26%
14,94% 3,87% 6,64% 3,51% 21,03% 8,30% 19,93% 9,59% 7,01% 4,06% 1,11% 1,45%    
Gävle valkrets Söder 11,83% 4,34% 9,75% 4,06% 28,50% 6,83% 14,06% 12,80% 4,79% 2,38% 0,66% 0,95% 0,09% 48,64%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Gävle valkrets Söder

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 67 0,37% -513 -3,49 580 3,86%
  Djurens parti 18 0,10% +18 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,02% +4 +0,02    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1 0,01% +1 +0,01    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,01% +1 +0,01    
scl Socialisterna     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 29 0,16% +24 +0,12 5 0,04%
  Totalt övriga partier 120 0,66% -466 -3,24 586 3,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Gävle valkrets Söder

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
ENHET 5
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se