2014-05-28 17:21:04

Val till Europaparlamentet - Röster - Gävle valkrets Norr

11,95%
4,02%
10,02%
4,13%
28,90%
6,93%
14,72%
12,00%
4,46%
2,13%
0,73%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,15%
+7,51
2009: 41,64%

Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle valkrets Norr

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2173 11,95% -69 -3,42 2242 15,36%
C Centerpartiet 732 4,02% +238 +0,64 494 3,38%
FP Folkpartiet liberalerna 1823 10,02% -67 -2,93 1890 12,95%
KD Kristdemokraterna 751 4,13% +344 +1,34 407 2,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5257 28,90% +1168 +0,88 4089 28,02%
V Vänsterpartiet 1260 6,93% +212 -0,25 1048 7,18%
MP Miljöpartiet de gröna 2678 14,72% +891 +2,48 1787 12,24%
SD Sverigedemokraterna 2183 12,00% +1483 +7,21 700 4,80%
FI Feministiskt initiativ 811 4,46% +597 +2,99 214 1,47%
PP Piratpartiet 388 2,13% -648 -4,97 1036 7,10%
ÖVR Övriga partier 133 0,73% -554 -3,98 687 4,71%
  Giltiga röster 18189 100,00% +3595   14594 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 192 1,04% -66 -0,69 258 1,73%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,05% -16 -0,12 25 0,17%
VDT Valdeltagande 18390 49,15% +3513 +7,51 14877 41,64%
  Antal röstberättigade 37418   +1689   35729  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Gävle valkrets Norr

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
7,36% 7,53% 5,65% 3,42% 32,88% 9,25% 10,62% 18,84% 2,23% 1,37% 0,86% 0,51%   40,45%
11,64% 7,76% 7,24% 8,54% 23,42% 4,40% 12,55% 20,44% 2,46% 1,03% 0,52% 1,52% 0,25% 48,85%
7,17% 1,56% 7,63% 2,65% 28,19% 9,50% 19,78% 11,99% 7,01% 3,89% 0,62% 0,77% 0,31% 48,40%
5,06% 2,11% 5,20% 1,69% 33,90% 9,00% 17,30% 13,50% 5,63% 5,34% 1,27% 0,70%   40,98%
16,95% 7,79% 11,68% 3,21% 22,11% 5,04% 19,93% 6,99% 3,32% 1,72% 1,26% 1,36%   54,50%
9,14% 6,18% 11,40% 4,04% 32,30% 3,68% 15,91% 12,00% 4,16% 0,59% 0,59% 1,64%   50,53%
7,69% 2,26% 8,60% 3,85% 33,03% 8,37% 14,93% 10,18% 7,92% 3,17%   0,22% 0,45% 36,30%
18,08% 2,65% 11,77% 3,65% 24,05% 7,13% 11,61% 10,78% 7,46% 2,16% 0,66% 0,50%   50,29%
26,36% 4,04% 14,50% 3,77% 14,92% 3,91% 13,39% 13,25% 4,74% 0,56% 0,56% 1,51%   55,28%
5,13% 3,08% 3,93% 2,56% 45,81% 9,06% 6,50% 18,12% 2,56% 2,22% 1,03% 1,01% 0,17% 43,50%
13,56% 3,70% 14,66% 4,11% 21,78% 6,03% 18,49% 8,63% 6,03% 2,19% 0,82% 1,08%   51,21%
10,07% 3,20% 10,76% 3,89% 31,12% 7,09% 16,25% 11,78% 3,89% 1,37% 0,57% 1,47%   49,72%
16,59% 3,88% 13,88% 4,35% 23,65% 5,53% 18,24% 8,71% 3,18% 1,29% 0,71% 1,51%   51,28%
8,24% 3,07% 11,15% 4,52% 31,50% 6,95% 13,41% 13,57% 4,68% 2,58% 0,32% 1,90%   48,09%
7,35% 1,68% 9,66% 6,72% 34,35% 10,71% 12,18% 10,71% 4,52% 1,68% 0,42% 0,31%   52,94%
12,52% 2,19% 11,18% 6,44% 30,62% 6,32% 16,40% 8,63% 3,52% 1,70% 0,49% 1,08% 0,12% 54,27%
11,68% 2,54% 9,88% 4,94% 32,78% 7,78% 12,57% 12,28% 2,84% 2,10% 0,60% 1,33% 0,15% 48,43%
6,34% 2,43% 4,85% 1,49% 36,38% 12,13% 14,74% 8,02% 5,78% 5,60% 2,24% 1,11%   42,48%
8,82% 3,13% 9,01% 3,13% 38,42% 5,70% 13,79% 11,76% 3,86% 1,29% 1,10% 0,73%   46,56%
7,61% 4,66% 6,83% 4,04% 35,40% 6,83% 8,23% 21,12% 2,17% 2,33% 0,78% 0,62%   37,63%
16,21% 5,73% 10,36% 4,74% 29,44% 4,41% 13,67% 11,47% 2,32% 0,88% 0,77% 0,87%   51,43%
18,83% 3,52% 14,70% 3,65% 21,99% 5,71% 15,55% 8,26% 5,47% 1,82% 0,49% 0,72%   49,05%
13,17% 3,91% 12,46% 4,80% 24,73% 5,16% 12,63% 13,35% 7,30% 2,14% 0,36% 1,40%   46,95%
13,73% 7,27% 11,63% 2,58% 24,39% 6,95% 13,57% 15,83% 1,94% 1,45% 0,65% 1,28%   44,95%
12,62% 2,85% 8,55% 3,53% 28,49% 10,31% 16,69% 8,28% 4,61% 3,39% 0,68% 0,27%   45,37%
10,59% 4,35% 6,99% 3,97% 23,82% 6,43% 19,66% 7,75% 10,78% 4,73% 0,95% 1,31%    
Gävle valkrets Norr 11,95% 4,02% 10,02% 4,13% 28,90% 6,93% 14,72% 12,00% 4,46% 2,13% 0,73% 1,04% 0,05% 49,15%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Gävle valkrets Norr

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 82 0,45% -588 -4,14 670 4,59%
  Djurens parti 30 0,16% +30 +0,16    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 19 0,10% +2 -0,01 17 0,12%
  Totalt övriga partier 133 0,73% -554 -3,98 687 4,71%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Gävle valkrets Norr

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
ENHET 4
DJURENS RÄTT 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se