2014-05-29 17:56:30

Val till Europaparlamentet - Röster - Falu Södra

13,26%
6,50%
12,10%
4,98%
25,01%
6,77%
15,59%
7,86%
5,36%
1,87%
0,70%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 55,37%
+8,28
2009: 47,09%

Röstfördelning - kommunvalkrets Falu Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1620 13,26% -31 -3,42 1651 16,69%
C Centerpartiet 794 6,50% +343 +1,94 451 4,56%
FP Folkpartiet liberalerna 1478 12,10% +61 -2,22 1417 14,32%
KD Kristdemokraterna 609 4,98% +127 +0,11 482 4,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3055 25,01% +805 +2,27 2250 22,74%
V Vänsterpartiet 827 6,77% +167 +0,10 660 6,67%
MP Miljöpartiet de gröna 1905 15,59% +676 +3,17 1229 12,42%
SD Sverigedemokraterna 960 7,86% +724 +5,47 236 2,39%
FI Feministiskt initiativ 655 5,36% +346 +2,24 309 3,12%
PP Piratpartiet 228 1,87% -521 -5,70 749 7,57%
ÖVR Övriga partier 86 0,70% -375 -3,95 461 4,66%
  Giltiga röster 12217 100,00% +2322   9895 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 125 1,01% -84 -1,06 209 2,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,12% +11 +0,08 4 0,04%
VDT Valdeltagande 12357 55,37% +2249 +8,28 10108 47,09%
  Antal röstberättigade 22318   +851   21467  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Falu Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
15,31% 12,73% 10,70% 5,90% 17,34% 4,61% 14,76% 11,62% 5,17% 1,11% 0,74% 1,99%   54,22%
9,07% 3,56% 7,12% 4,63% 32,21% 9,07% 17,44% 6,23% 7,47% 2,49% 0,71% 1,22% 0,52% 50,13%
13,64% 5,99% 13,22% 3,82% 25,10% 5,99% 16,43% 8,47% 5,89% 1,24% 0,21% 0,72% 0,31% 55,85%
12,11% 6,63% 10,74% 4,21% 26,42% 7,47% 16,00% 7,26% 6,42% 1,79% 0,95% 1,04%   55,11%
9,53% 7,11% 13,96% 5,50% 28,99% 6,44% 13,96% 8,05% 3,89% 1,61% 0,94% 0,93% 0,13% 54,96%
13,50% 5,81% 11,11% 7,52% 24,96% 6,15% 13,85% 9,91% 4,10% 2,22% 0,85% 2,01%   52,41%
15,85% 4,46% 12,92% 3,85% 25,54% 6,15% 17,38% 6,46% 4,62% 1,69% 1,08% 0,61% 0,15% 54,00%
10,63% 5,95% 12,53% 7,34% 25,32% 6,58% 17,59% 8,73% 3,29% 1,14% 0,89% 1,00%   55,38%
15,00% 7,44% 12,79% 6,74% 24,88% 6,51% 13,95% 6,98% 3,14% 2,33% 0,23% 1,04%   54,28%
20,34% 5,84% 12,62% 3,39% 21,09% 7,53% 12,62% 6,40% 8,29% 1,51% 0,38% 0,93%   53,87%
7,79% 5,60% 8,52% 2,80% 29,93% 9,85% 16,55% 9,85% 6,33% 1,70% 1,09% 1,20% 0,12% 52,00%
16,89% 7,91% 12,79% 4,26% 20,55% 7,46% 16,29% 7,00% 3,81% 2,13% 0,91% 0,60% 0,30% 55,02%
14,08% 5,44% 13,12% 5,92% 22,08% 6,88% 14,88% 5,44% 8,48% 3,20% 0,48% 0,48%   55,23%
9,23% 4,40% 12,75% 4,84% 29,67% 10,11% 12,53% 8,57% 3,96% 3,08% 0,88% 1,08% 0,22% 39,60%
14,67% 6,48% 18,09% 5,50% 23,11% 2,93% 17,11% 6,60% 3,91% 1,47% 0,12% 0,73% 0,24% 64,13%
16,22% 11,90% 10,71% 5,06% 22,47% 4,91% 12,35% 10,27% 3,27% 2,08% 0,74% 1,32%   51,36%
10,95% 4,09% 11,24% 4,53% 28,76% 8,47% 15,77% 6,57% 6,72% 1,90% 1,02% 0,87% 0,14% 58,50%
18,67% 4,33% 10,00% 3,33% 13,67% 5,33% 22,67% 6,67% 13,00% 1,67% 0,67% 0,66%    
Falu Södra 13,26% 6,50% 12,10% 4,98% 25,01% 6,77% 15,59% 7,86% 5,36% 1,87% 0,70% 1,01% 0,12% 55,37%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Falu Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 45 0,37% -406 -4,19 451 4,56%
  Djurens parti 10 0,08% +10 +0,08    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,02% +2 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,02 2 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 29 0,24% +21 +0,16 8 0,08%
  Totalt övriga partier 86 0,70% -375 -3,95 461 4,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Falu Södra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Partiet De Fria 5
Kristna Värdepartiet 3
Kristna Värdepariet 2
Svenskarnas part 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se