2014-05-29 20:04:18

Val till Europaparlamentet - Röster - Alingsås S

11,10%
5,45%
10,49%
8,70%
21,50%
6,64%
20,30%
8,23%
5,15%
1,92%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,76%
+5,22
2009: 48,54%

Röstfördelning - kommunvalkrets Alingsås S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 849 11,10% -180 -4,42 1029 15,52%
C Centerpartiet 417 5,45% +156 +1,52 261 3,94%
FP Folkpartiet liberalerna 802 10,49% -186 -4,42 988 14,90%
KD Kristdemokraterna 665 8,70% +161 +1,09 504 7,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1644 21,50% +265 +0,70 1379 20,80%
V Vänsterpartiet 508 6,64% +33 -0,52 475 7,17%
MP Miljöpartiet de gröna 1552 20,30% +540 +5,03 1012 15,27%
SD Sverigedemokraterna 629 8,23% +460 +5,68 169 2,55%
FI Feministiskt initiativ 394 5,15% +286 +3,52 108 1,63%
PP Piratpartiet 147 1,92% -342 -5,45 489 7,38%
ÖVR Övriga partier 40 0,52% -175 -2,72 215 3,24%
  Giltiga röster 7647 100,00% +1018   6629 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 63 0,82% -60 -1,00 123 1,82%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,06% -3 -0,05 8 0,12%
VDT Valdeltagande 7715 53,76% +955 +5,22 6760 48,54%
  Antal röstberättigade 14351   +425   13926  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Alingsås S

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,31% 6,73% 9,57% 11,21% 22,27% 6,28% 17,04% 9,27% 4,63% 1,64% 1,05% 0,59%   49,67%
12,78% 4,71% 11,54% 9,68% 18,61% 6,58% 18,98% 8,19% 5,33% 2,98% 0,62% 0,98%   50,06%
10,67% 5,56% 13,45% 10,67% 21,35% 6,73% 22,22% 4,24% 3,65% 1,17% 0,29% 0,58% 0,15% 61,03%
13,40% 9,28% 13,25% 6,04% 17,67% 5,30% 19,73% 10,16% 3,24% 1,77% 0,15% 0,59%   55,94%
12,82% 4,16% 10,40% 6,07% 17,16% 4,33% 25,65% 8,67% 7,80% 2,08% 0,87% 0,69% 0,17% 56,50%
16,53% 6,37% 14,87% 8,13% 15,24% 4,71% 21,79% 6,46% 4,34% 1,20% 0,37% 0,55% 0,09% 60,72%
6,11% 3,80% 9,08% 9,57% 32,01% 6,93% 20,30% 6,11% 4,29% 1,49% 0,33% 1,14% 0,16% 45,48%
8,68% 4,54% 4,94% 7,48% 25,50% 8,95% 20,03% 9,35% 6,41% 3,34% 0,80% 1,45%   44,47%
9,12% 4,42% 9,12% 11,74% 22,38% 7,60% 20,30% 8,29% 4,83% 1,80% 0,41% 1,49% 0,14% 58,55%
10,20% 9,86% 8,50% 6,80% 15,99% 6,12% 21,09% 14,63% 4,42% 1,36% 1,02%     53,75%
6,20% 2,44% 6,95% 7,89% 31,95% 9,96% 16,35% 10,15% 5,64% 2,07% 0,38% 0,56%   40,17%
11,89% 3,69% 9,02% 5,74% 20,90% 8,20% 18,85% 7,79% 11,89% 2,05%   0,41%    
Alingsås S 11,10% 5,45% 10,49% 8,70% 21,50% 6,64% 20,30% 8,23% 5,15% 1,92% 0,52% 0,82% 0,06% 53,76%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Alingsås S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 21 0,27% -188 -2,88 209 3,15%
  Djurens parti 4 0,05% +4 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 14 0,18% +9 +0,11 5 0,08%
  Totalt övriga partier 40 0,52% -175 -2,72 215 3,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Alingsås S

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Enhet 3
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se