2014-05-29 18:32:42

Val till Europaparlamentet - Röster - Vänersborg Ö

8,70%
5,02%
7,01%
7,13%
31,67%
8,88%
12,54%
12,92%
3,79%
1,79%
0,54%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 46,65%
+3,79
2009: 42,86%

Röstfördelning - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 530 8,70% -123 -3,18 653 11,89%
C Centerpartiet 306 5,02% +65 +0,64 241 4,39%
FP Folkpartiet liberalerna 427 7,01% -164 -3,75 591 10,76%
KD Kristdemokraterna 434 7,13% +180 +2,50 254 4,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1929 31,67% -36 -4,10 1965 35,77%
V Vänsterpartiet 541 8,88% +116 +1,15 425 7,74%
MP Miljöpartiet de gröna 764 12,54% +228 +2,79 536 9,76%
SD Sverigedemokraterna 787 12,92% +650 +10,43 137 2,49%
FI Feministiskt initiativ 231 3,79% +103 +1,46 128 2,33%
PP Piratpartiet 109 1,79% -275 -5,20 384 6,99%
ÖVR Övriga partier 33 0,54% -147 -2,73 180 3,28%
  Giltiga röster 6091 100,00% +597   5494 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 99 1,60% -1 -0,19 100 1,78%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,13% -5 -0,10 13 0,23%
VDT Valdeltagande 6198 46,65% +591 +3,79 5607 42,86%
  Antal röstberättigade 13287   +204   13083  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
8,65% 3,81% 5,88% 5,88% 34,60% 9,34% 13,49% 12,11% 3,81% 1,38% 1,04% 1,70%   42,55%
9,56% 5,12% 9,56% 7,20% 28,95% 6,79% 17,59% 10,80% 2,63% 1,39% 0,42% 0,69%   56,75%
3,94% 2,54% 4,23% 2,25% 37,18% 12,96% 11,55% 17,18% 3,66% 4,23% 0,28% 1,92% 0,55% 40,85%
10,43% 3,78% 6,29% 6,83% 28,42% 10,25% 14,57% 12,95% 5,04% 0,54% 0,90% 1,24% 0,35% 45,49%
12,50% 4,73% 10,23% 9,85% 25,57% 7,39% 12,12% 13,26% 3,03% 1,33%   2,40%   52,27%
3,97% 5,96% 9,60% 4,30% 35,76% 12,91% 7,62% 13,58% 2,32% 3,31% 0,66% 0,66% 0,33% 31,57%
1,42% 2,14% 4,27% 3,56% 53,38% 8,54% 6,05% 14,95% 3,56% 1,78% 0,36% 1,06%   32,64%
11,86% 11,46% 6,72% 5,93% 20,55% 7,11% 15,42% 14,62% 3,95% 2,37%   1,56%   53,21%
7,16% 3,95% 5,68% 9,63% 35,80% 10,86% 8,64% 11,11% 4,20% 2,47% 0,49% 0,73% 0,24% 45,85%
6,89% 4,06% 4,95% 9,19% 33,39% 11,84% 12,90% 12,37% 2,47% 1,24% 0,71% 2,92%   50,61%
9,34% 17,51% 8,95% 7,00% 22,96% 6,61% 13,23% 9,73% 3,11% 0,78% 0,78% 0,77% 0,38% 53,28%
11,35% 4,31% 7,44% 6,85% 27,20% 6,85% 12,72% 16,24% 4,70% 1,76% 0,59% 1,16% 0,19% 45,16%
9,01% 4,08% 5,15% 9,87% 35,84% 7,94% 8,58% 12,45% 4,29% 2,15% 0,64% 3,32%   40,17%
9,30% 3,81% 8,25% 7,82% 32,98% 6,55% 12,68% 12,68% 3,81% 1,48% 0,63% 1,66%   50,68%
12,60% 5,51% 3,15% 1,57% 23,62% 8,66% 20,47% 7,87% 12,60% 3,15% 0,79% 0,78%    
Vänersborg Ö 8,70% 5,02% 7,01% 7,13% 31,67% 8,88% 12,54% 12,92% 3,79% 1,79% 0,54% 1,60% 0,13% 46,65%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 9 0,15% +9 +0,15    
JL Junilistan 8 0,13% -167 -3,05 175 3,19%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,02% +1 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 15 0,25% +10 +0,15 5 0,09%
  Totalt övriga partier 33 0,54% -147 -2,73 180 3,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas Parti 5
Enhet 3
Svenskarnas parti 3
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se