2014-05-29 18:52:00

Val till Europaparlamentet - Röster - Kungälv östra

10,91%
5,43%
11,37%
7,42%
26,96%
5,61%
15,31%
9,93%
4,80%
1,76%
0,51%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,34%
+4,74
2009: 48,60%

Röstfördelning - kommunvalkrets Kungälv östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 900 10,91% -240 -5,15 1140 16,06%
C Centerpartiet 448 5,43% +167 +1,47 281 3,96%
FP Folkpartiet liberalerna 938 11,37% -54 -2,61 992 13,98%
KD Kristdemokraterna 612 7,42% +178 +1,30 434 6,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2224 26,96% +150 -2,26 2074 29,22%
V Vänsterpartiet 463 5,61% +119 +0,77 344 4,85%
MP Miljöpartiet de gröna 1263 15,31% +527 +4,94 736 10,37%
SD Sverigedemokraterna 819 9,93% +574 +6,48 245 3,45%
FI Feministiskt initiativ 396 4,80% +281 +3,18 115 1,62%
PP Piratpartiet 145 1,76% -363 -5,40 508 7,16%
ÖVR Övriga partier 42 0,51% -187 -2,72 229 3,23%
  Giltiga röster 8250 100,00% +1152   7098 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 92 1,10% -48 -0,83 140 1,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,04% -6 -0,09 9 0,12%
VDT Valdeltagande 8345 53,34% +1098 +4,74 7247 48,60%
  Antal röstberättigade 15646   +733   14913  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungälv östra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,79% 4,10% 15,74% 8,03% 28,52% 3,77% 14,26% 6,89% 3,28% 2,13% 0,49% 0,81%   51,55%
11,01% 7,49% 10,28% 8,96% 25,70% 4,85% 14,10% 11,75% 3,82% 1,62% 0,44% 1,45% 0,14% 56,54%
13,79% 5,17% 12,50% 6,32% 17,39% 6,03% 18,25% 8,05% 9,48% 1,87% 1,15% 0,85%   54,21%
9,18% 5,36% 9,42% 8,58% 29,44% 6,20% 16,21% 7,63% 5,48% 1,91% 0,60% 0,47%   57,62%
7,19% 5,22% 10,61% 5,22% 30,76% 6,47% 15,29% 12,59% 4,32% 1,62% 0,72% 1,07%   46,29%
14,45% 5,21% 15,49% 10,81% 21,22% 3,39% 17,32% 7,03% 3,78% 1,30%   1,16% 0,13% 60,88%
6,92% 4,82% 5,03% 4,40% 35,01% 7,97% 19,29% 11,11% 2,94% 2,31% 0,21% 1,44% 0,21% 41,81%
6,63% 3,04% 5,25% 5,80% 36,46% 9,67% 12,15% 13,26% 5,80% 1,66% 0,28% 1,90%   41,09%
10,29% 2,73% 11,07% 6,90% 29,56% 4,56% 16,67% 11,72% 4,69% 1,82%   1,03%   55,27%
9,98% 3,45% 15,06% 6,53% 33,76% 7,26% 9,07% 7,44% 5,63% 0,91% 0,91% 1,61%   53,28%
12,23% 6,60% 15,73% 8,74% 25,24% 3,50% 14,37% 9,32% 2,14% 1,17% 0,97% 0,58%   59,40%
11,30% 11,88% 7,66% 8,43% 22,80% 5,36% 12,26% 14,56% 2,30% 2,68% 0,77% 1,32%   45,84%
11,05% 5,66% 10,91% 7,04% 23,90% 5,66% 16,99% 12,02% 4,97% 1,38% 0,41% 0,96%   50,76%
16,57% 6,08% 9,39% 1,66% 21,55% 8,84% 13,26% 5,52% 13,26% 3,87%   2,16%    
Kungälv östra 10,91% 5,43% 11,37% 7,42% 26,96% 5,61% 15,31% 9,93% 4,80% 1,76% 0,51% 1,10% 0,04% 53,34%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Kungälv östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 17 0,21% -211 -3,01 228 3,21%
  Djurens parti 9 0,11% +9 +0,11    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,19% +16 +0,19    
  Totalt övriga partier 42 0,51% -187 -2,72 229 3,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Kungälv östra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Svenskarnas parti 3
Sjukvårdspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se