2014-05-29 17:34:42

Val till Europaparlamentet - Röster - Mölndal 1

13,27%
4,40%
12,83%
6,00%
19,83%
6,21%
18,67%
8,18%
6,43%
3,48%
0,69%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 55,77%
+6,36
2009: 49,41%

Röstfördelning - kommunvalkrets Mölndal 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1689 13,27% -396 -6,20 2085 19,48%
C Centerpartiet 560 4,40% +237 +1,38 323 3,02%
FP Folkpartiet liberalerna 1633 12,83% -124 -3,58 1757 16,41%
KD Kristdemokraterna 763 6,00% +259 +1,29 504 4,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2523 19,83% +367 -0,31 2156 20,14%
V Vänsterpartiet 790 6,21% +247 +1,14 543 5,07%
MP Miljöpartiet de gröna 2376 18,67% +925 +5,12 1451 13,56%
SD Sverigedemokraterna 1041 8,18% +693 +4,93 348 3,25%
FI Feministiskt initiativ 818 6,43% +552 +3,94 266 2,49%
PP Piratpartiet 443 3,48% -537 -5,67 980 9,16%
ÖVR Övriga partier 88 0,69% -203 -2,03 291 2,72%
  Giltiga röster 12724 100,00% +2020   10704 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 120 0,93% -56 -0,68 176 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,07% -7 -0,08 16 0,15%
VDT Valdeltagande 12853 55,77% +1957 +6,36 10896 49,41%
  Antal röstberättigade 23045   +993   22052  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Mölndal 1

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
9,89% 3,96% 9,67% 7,25% 23,08% 5,71% 18,46% 14,73% 3,96% 2,86% 0,44% 0,44%   45,56%
11,75% 3,92% 11,52% 8,53% 26,04% 5,76% 14,29% 9,45% 4,15% 3,46% 1,15% 0,69%   47,09%
12,24% 3,80% 12,38% 7,59% 22,08% 6,75% 15,05% 9,14% 6,19% 4,22% 0,56%   0,14% 48,90%
11,49% 3,02% 13,65% 5,32% 21,55% 5,60% 17,53% 9,63% 6,90% 4,17% 1,15% 1,42%   50,65%
13,90% 4,75% 16,27% 5,08% 20,51% 7,12% 13,22% 10,68% 5,93% 1,69% 0,85% 0,67%   54,85%
6,33% 6,33% 9,49% 5,11% 30,17% 7,30% 14,36% 9,98% 6,08% 3,41% 1,46% 1,90% 0,48% 43,63%
14,04% 3,94% 15,62% 7,89% 16,72% 6,47% 18,45% 8,83% 4,10% 3,63% 0,32% 1,40%   55,77%
17,98% 5,27% 14,26% 4,34% 15,19% 5,27% 24,19% 6,51% 3,10% 3,10% 0,78% 0,77%   56,77%
20,57% 5,14% 16,79% 6,66% 14,98% 3,03% 22,69% 4,08% 4,39% 1,51% 0,15% 0,90%   60,86%
10,41% 5,36% 11,04% 5,68% 26,34% 5,52% 14,98% 10,41% 5,05% 4,42% 0,79% 1,09% 0,16% 50,99%
13,95% 5,43% 8,72% 7,36% 21,90% 5,43% 17,05% 10,27% 6,98% 2,13% 0,78% 0,39%   48,96%
8,80% 3,36% 8,96% 3,04% 21,60% 8,32% 20,96% 9,28% 9,92% 5,28% 0,48% 1,42%   48,03%
10,49% 4,80% 11,69% 6,90% 24,29% 6,75% 15,14% 9,30% 6,90% 3,15% 0,60% 1,04%   43,60%
16,46% 6,14% 11,72% 5,44% 11,99% 4,46% 22,73% 7,53% 8,51% 4,32% 0,70% 0,83%   58,69%
14,46% 4,24% 17,46% 6,48% 14,46% 6,36% 22,32% 5,24% 6,48% 2,00% 0,50% 0,62%   62,27%
20,51% 4,49% 17,13% 7,87% 10,25% 3,79% 21,77% 3,23% 7,30% 3,09% 0,56% 0,83% 0,14% 65,25%
20,00% 4,81% 21,15% 7,69% 9,81% 5,77% 19,23% 4,04% 6,15% 1,15% 0,19% 1,14%   63,60%
7,21% 4,61% 7,41% 5,61% 25,85% 9,22% 20,24% 6,21% 7,82% 5,01% 0,80% 1,77%   45,00%
8,18% 2,52% 10,69% 5,45% 26,83% 9,22% 12,37% 14,26% 5,66% 4,19% 0,63% 0,83% 0,21% 42,02%
7,43% 1,20% 7,67% 4,08% 32,13% 10,55% 14,15% 13,43% 3,84% 5,04% 0,48% 1,42%   46,69%
13,76% 4,44% 10,43% 3,55% 17,31% 5,66% 23,31% 4,22% 11,10% 4,99% 1,22% 0,66% 0,33%  
Mölndal 1 13,27% 4,40% 12,83% 6,00% 19,83% 6,21% 18,67% 8,18% 6,43% 3,48% 0,69% 0,93% 0,07% 55,77%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Mölndal 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 33 0,26% -245 -2,34 278 2,60%
  Djurens parti 31 0,24% +31 +0,24    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,02% +2 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% -2 -0,02 3 0,03%
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 20 0,16% +10 +0,07 10 0,09%
  Totalt övriga partier 88 0,69% -203 -2,03 291 2,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Mölndal 1

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 2
ENhet 2
Kristna värdepartiet 2
Nej 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se