2014-05-29 20:52:21

Val till Europaparlamentet - Röster - Mark 2

9,59%
12,34%
7,79%
8,25%
25,53%
6,42%
11,62%
12,69%
3,66%
1,43%
0,69%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,15%
+5,36
2009: 44,78%

Röstfördelning - kommunvalkrets Mark 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 626 9,59% -85 -2,92 711 12,52%
C Centerpartiet 805 12,34% +142 +0,66 663 11,67%
FP Folkpartiet liberalerna 508 7,79% -87 -2,69 595 10,48%
KD Kristdemokraterna 538 8,25% +160 +1,59 378 6,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1666 25,53% +104 -1,97 1562 27,50%
V Vänsterpartiet 419 6,42% +102 +0,84 317 5,58%
MP Miljöpartiet de gröna 758 11,62% +238 +2,46 520 9,15%
SD Sverigedemokraterna 828 12,69% +592 +8,53 236 4,15%
FI Feministiskt initiativ 239 3,66% +180 +2,62 59 1,04%
PP Piratpartiet 93 1,43% -272 -5,00 365 6,43%
ÖVR Övriga partier 45 0,69% -229 -4,13 274 4,82%
  Giltiga röster 6525 100,00% +845   5680 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 98 1,48% -47 -1,01 145 2,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,11% -2 -0,05 9 0,15%
VDT Valdeltagande 6630 50,15% +796 +5,36 5834 44,78%
  Antal röstberättigade 13221   +194   13027  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Mark 2

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,95% 17,87% 8,05% 7,57% 18,52% 6,60% 9,82% 16,10% 2,74% 0,81% 0,97% 1,11%   51,10%
10,98% 17,49% 6,79% 10,12% 22,11% 5,35% 6,65% 15,46% 3,47% 1,16% 0,43% 1,70%   44,08%
7,17% 18,79% 6,97% 11,82% 24,55% 4,95% 9,80% 11,31% 2,32% 1,72% 0,61% 2,17% 0,10% 51,14%
8,76% 16,14% 6,70% 11,22% 21,48% 5,61% 11,90% 12,45% 3,97% 1,23% 0,55% 0,95%   54,19%
5,04% 3,88% 5,23% 4,46% 41,09% 9,50% 10,08% 14,34% 3,10% 1,55% 1,74% 2,08% 0,19% 36,51%
11,48% 2,13% 8,52% 3,77% 40,16% 7,05% 10,82% 10,00% 4,26% 1,15% 0,66% 0,81% 0,49% 45,81%
9,18% 4,30% 8,90% 6,46% 33,86% 7,60% 13,92% 11,33% 2,58% 1,43% 0,43% 1,97% 0,14% 51,04%
11,94% 14,18% 10,17% 7,33% 18,79% 5,91% 14,07% 11,47% 3,90% 1,65% 0,59% 1,17% 0,12% 49,39%
10,68% 11,07% 9,90% 8,35% 16,89% 5,83% 14,37% 14,37% 6,02% 2,14% 0,39% 1,90%   46,58%
10,10% 9,45% 4,89% 8,47% 19,22% 8,47% 19,22% 10,75% 7,17% 1,30% 0,98%      
Mark 2 9,59% 12,34% 7,79% 8,25% 25,53% 6,42% 11,62% 12,69% 3,66% 1,43% 0,69% 1,48% 0,11% 50,15%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Mark 2

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 11 0,17% +11 +0,17    
JL Junilistan 10 0,15% -261 -4,62 271 4,77%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,02% +1 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,02% +1 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,34% +19 +0,28 3 0,06%
  Totalt övriga partier 45 0,69% -229 -4,13 274 4,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Mark 2

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
ENHETSPARTIET 4
Svenskarnas parti 4
Framstegspartiet 2
Kristna Värdepariet 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se