2014-05-29 11:33:18

Val till Europaparlamentet - Röster - Lunds Västra

12,19%
4,78%
13,11%
3,68%
15,94%
7,69%
23,55%
4,98%
8,53%
4,62%
0,94%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 65,70%
+7,26
2009: 58,44%

Röstfördelning - kommunvalkrets Lunds Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3446 12,19% -528 -4,83 3974 17,01%
C Centerpartiet 1351 4,78% +488 +1,08 863 3,69%
FP Folkpartiet liberalerna 3707 13,11% -569 -5,20 4276 18,31%
KD Kristdemokraterna 1040 3,68% +438 +1,10 602 2,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4506 15,94% +790 +0,03 3716 15,91%
V Vänsterpartiet 2174 7,69% +820 +1,89 1354 5,80%
MP Miljöpartiet de gröna 6659 23,55% +2478 +5,65 4181 17,90%
SD Sverigedemokraterna 1407 4,98% +786 +2,32 621 2,66%
FI Feministiskt initiativ 2411 8,53% +1406 +4,22 1005 4,30%
PP Piratpartiet 1307 4,62% -1034 -5,40 2341 10,02%
ÖVR Övriga partier 266 0,94% -159 -0,88 425 1,82%
  Giltiga röster 28274 100,00% +4916   23358 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 208 0,73% -174 -0,88 382 1,61%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,08% -18 -0,09 40 0,17%
VDT Valdeltagande 28504 65,70% +4724 +7,26 23780 58,44%
  Antal röstberättigade 43385   +2692   40693  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Lunds Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
20,73% 5,42% 21,68% 3,79% 12,33% 2,44% 24,39% 3,25% 2,30% 2,71% 0,95% 0,27% 0,13% 64,60%
16,14% 3,25% 16,58% 4,55% 12,24% 7,04% 22,86% 4,12% 9,64% 2,82% 0,76% 0,43%   61,11%
15,22% 3,78% 17,00% 3,78% 11,96% 6,30% 22,25% 3,57% 9,44% 5,56% 1,15% 0,52%   68,04%
9,93% 11,27% 11,15% 1,84% 7,97% 3,80% 25,86% 2,70% 13,60% 10,91% 0,98% 0,61% 0,12% 77,11%
16,77% 4,43% 11,71% 3,48% 14,56% 6,33% 20,57% 4,43% 7,59% 9,18% 0,95% 0,94%   55,00%
9,94% 4,33% 10,57% 3,82% 25,61% 8,79% 20,64% 9,04% 3,82% 2,80% 0,64% 1,75%   56,23%
11,22% 3,28% 11,10% 3,40% 25,85% 9,08% 21,19% 5,17% 4,79% 3,53% 1,39% 0,63% 0,25% 55,75%
13,25% 3,63% 12,39% 3,21% 18,06% 8,55% 23,18% 4,70% 8,33% 3,53% 1,18% 0,32%   63,57%
7,23% 2,86% 7,73% 2,86% 23,19% 10,92% 22,02% 7,56% 8,57% 5,55% 1,51% 0,17% 0,17% 56,43%
11,98% 3,14% 9,41% 3,02% 23,18% 14,00% 19,60% 5,71% 5,82% 3,14% 1,01% 0,45% 0,11% 64,19%
7,23% 1,63% 8,14% 2,53% 23,15% 14,65% 19,17% 4,88% 13,38% 4,16% 1,08% 0,54%   51,58%
11,39% 4,69% 13,90% 3,02% 13,57% 6,53% 27,47% 4,19% 11,06% 3,18% 1,01% 0,33%   65,82%
12,28% 3,01% 15,18% 3,79% 13,50% 8,82% 27,23% 3,91% 8,04% 3,57% 0,67% 0,78%   66,84%
7,87% 5,24% 9,27% 5,59% 22,90% 9,44% 21,68% 4,90% 7,17% 5,07% 0,87% 0,35%   55,25%
13,15% 3,88% 13,32% 4,55% 14,50% 6,58% 21,75% 5,56% 10,96% 4,72% 1,01% 0,84%   68,97%
13,43% 6,16% 19,12% 5,69% 11,06% 5,69% 21,48% 5,53% 6,64% 4,27% 0,95% 0,63%   68,49%
14,29% 7,65% 15,65% 3,57% 9,69% 4,93% 27,04% 2,89% 8,67% 4,93% 0,68% 0,51%   67,01%
10,93% 4,39% 19,20% 5,01% 13,89% 5,62% 24,31% 4,19% 8,17% 4,09% 0,20% 0,61% 0,10% 75,56%
8,48% 12,03% 10,85% 1,78% 7,69% 6,71% 27,42% 2,96% 10,06% 12,03%   0,98%   72,21%
8,98% 7,76% 9,39% 1,84% 9,39% 5,31% 32,24% 1,84% 11,22% 10,61% 1,43% 0,61%   71,55%
5,36% 2,55% 5,87% 0,77% 29,85% 19,64% 15,56% 3,06% 7,40% 7,14% 2,81% 0,50% 0,76% 43,48%
15,40% 6,21% 19,77% 4,60% 17,47% 4,14% 21,38% 5,75% 3,68% 1,38% 0,23% 0,46%   71,64%
13,86% 4,62% 18,35% 5,24% 14,48% 4,37% 25,59% 4,62% 5,49% 2,12% 1,25% 0,37%   66,61%
6,90% 3,45% 8,92% 3,65% 21,50% 9,13% 15,82% 11,16% 7,71% 8,72% 3,04% 1,59% 0,20% 48,41%
7,27% 3,41% 6,36% 2,05% 23,86% 9,77% 23,64% 7,50% 8,86% 5,45% 1,82% 1,12%   50,74%
6,75% 3,20% 7,28% 3,37% 19,89% 9,41% 25,75% 6,57% 9,59% 6,75% 1,42% 0,88%   59,35%
12,93% 5,52% 12,27% 2,21% 15,91% 7,62% 25,75% 5,64% 7,29% 4,09% 0,77% 0,88% 0,11% 64,82%
8,24% 2,99% 11,12% 2,35% 18,18% 10,48% 25,35% 5,56% 10,70% 4,28% 0,75% 1,16%   63,11%
17,21% 5,50% 16,98% 5,97% 10,89% 4,80% 23,42% 3,28% 8,08% 2,81% 1,05% 0,47%   69,81%
9,71% 2,69% 12,60% 4,55% 21,07% 9,09% 21,07% 5,79% 8,88% 4,13% 0,41% 1,02% 0,61% 63,16%
12,17% 3,93% 12,73% 5,62% 14,04% 9,74% 23,97% 5,06% 7,87% 4,12% 0,75% 0,92% 0,37% 58,42%
16,11% 6,74% 14,29% 4,57% 13,60% 4,80% 22,63% 4,57% 9,37% 2,86% 0,46% 0,79%   69,72%
14,55% 4,32% 14,77% 4,20% 11,25% 6,70% 25,00% 3,98% 10,45% 4,20% 0,57% 1,01% 0,11% 71,54%
13,11% 9,01% 12,58% 3,71% 13,91% 4,50% 25,56% 8,34% 6,49% 2,25% 0,53% 0,66%   60,90%
15,78% 6,94% 16,05% 5,71% 14,56% 6,39% 20,68% 7,21% 3,40% 2,18% 1,09% 0,68%   66,61%
5,45% 4,93% 6,49% 2,33% 10,12% 8,43% 27,24% 1,82% 22,96% 9,34% 0,91% 1,15%   74,29%
9,43% 3,42% 9,97% 3,14% 21,86% 11,07% 22,13% 5,87% 7,24% 5,33% 0,55% 0,68% 0,27% 54,18%
13,50% 2,76% 12,12% 2,91% 20,55% 9,20% 21,78% 7,36% 5,67% 3,53% 0,61% 0,76%   56,88%
13,75% 4,18% 15,63% 4,04% 16,17% 7,14% 22,37% 5,12% 7,14% 3,64% 0,81% 0,67% 0,13% 60,52%
15,70% 4,04% 12,72% 3,07% 10,88% 7,11% 26,40% 3,42% 11,05% 4,47% 1,14% 1,21% 0,09%  
Lunds Västra 12,19% 4,78% 13,11% 3,68% 15,94% 7,69% 23,55% 4,98% 8,53% 4,62% 0,94% 0,73% 0,08% 65,70%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Lunds Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 150 0,53% +150 +0,53    
JL Junilistan 65 0,23% -296 -1,32 361 1,55%
KLP Klassiskt liberala partiet 13 0,05% +13 +0,05    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -1 -0,01 2 0,01%
  Socialistiska Välfärdspartiet 1   +1      
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 35 0,12% -27 -0,14 62 0,27%
  Totalt övriga partier 266 0,94% -159 -0,88 425 1,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Lunds Västra

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 7
Enhetspartiet 5
ENHET 3
Kristna värdepartiet 3
Enhet 2
Europas förenta stater 2
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se