2014-05-29 12:43:28

Val till Europaparlamentet - Röster - Lunds Östra

15,23%
6,01%
13,90%
4,55%
14,31%
5,06%
21,97%
7,02%
7,61%
3,35%
1,00%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 61,98%
+6,25
2009: 55,73%

Röstfördelning - kommunvalkrets Lunds Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4153 15,23% -862 -6,18 5015 21,41%
C Centerpartiet 1639 6,01% +525 +1,25 1114 4,76%
FP Folkpartiet liberalerna 3790 13,90% -627 -4,96 4417 18,86%
KD Kristdemokraterna 1242 4,55% +506 +1,41 736 3,14%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3901 14,31% +503 -0,20 3398 14,51%
V Vänsterpartiet 1379 5,06% +347 +0,65 1032 4,41%
MP Miljöpartiet de gröna 5991 21,97% +2303 +6,23 3688 15,74%
SD Sverigedemokraterna 1913 7,02% +1077 +3,45 836 3,57%
FI Feministiskt initiativ 2076 7,61% +1166 +3,73 910 3,88%
PP Piratpartiet 914 3,35% -921 -4,48 1835 7,83%
ÖVR Övriga partier 272 1,00% -173 -0,90 445 1,90%
  Giltiga röster 27270 100,00% +3844   23426 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 221 0,80% -171 -0,84 392 1,64%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,10% -6 -0,04 33 0,14%
VDT Valdeltagande 27518 61,98% +3667 +6,25 23851 55,73%
  Antal röstberättigade 44397   +1602   42795  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Lunds Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
18,38% 7,70% 17,90% 5,68% 7,60% 3,27% 18,86% 3,56% 11,36% 3,95% 1,73% 0,29%   65,99%
16,79% 4,33% 14,19% 4,01% 10,83% 7,48% 24,49% 4,01% 8,88% 3,79% 1,19% 0,11%   56,69%
13,51% 6,10% 10,91% 4,94% 18,05% 3,77% 21,82% 12,08% 5,06% 3,12% 0,65% 1,53%   54,95%
16,20% 6,85% 14,12% 4,78% 16,10% 4,98% 18,69% 10,90% 4,36% 1,87% 1,14% 0,93%   61,29%
9,39% 5,80% 9,73% 4,78% 16,72% 8,87% 25,77% 9,39% 5,63% 2,73% 1,19% 1,51% 0,17% 56,76%
11,65% 9,43% 11,46% 4,99% 12,20% 2,77% 22,18% 16,45% 4,99% 2,22% 1,66% 0,37% 0,37% 57,61%
20,46% 4,85% 20,86% 6,86% 7,00% 2,56% 20,86% 3,23% 8,48% 3,77% 1,08% 0,67%   71,85%
15,74% 9,47% 9,33% 6,55% 15,88% 2,37% 17,13% 16,43% 5,01% 1,11% 0,97% 0,69% 0,14% 52,09%
18,88% 7,38% 10,88% 3,38% 22,00% 3,88% 15,38% 12,38% 2,88% 2,25% 0,75% 1,36%   54,58%
13,41% 3,97% 11,26% 5,13% 24,50% 4,47% 20,86% 9,11% 4,14% 2,32% 0,83% 0,82% 0,16% 51,09%
10,96% 5,54% 18,23% 5,79% 18,97% 4,93% 20,57% 6,77% 5,05% 2,34% 0,86% 0,61% 0,24% 64,18%
9,59% 2,77% 6,82% 3,62% 23,67% 13,01% 18,34% 6,40% 7,04% 6,82% 1,92% 0,63% 0,42% 42,17%
13,83% 4,78% 17,21% 6,77% 12,74% 5,47% 26,57% 3,68% 5,37% 2,79% 0,80% 0,49% 0,20% 70,13%
19,91% 3,66% 12,36% 2,06% 10,76% 7,55% 24,03% 3,20% 10,07% 5,95% 0,46% 0,90% 0,45% 61,87%
13,52% 4,04% 17,28% 6,67% 11,17% 6,10% 25,73% 5,35% 7,14% 2,25% 0,75% 0,65%   74,29%
17,75% 5,49% 13,15% 4,73% 9,07% 6,90% 24,65% 3,83% 9,32% 3,32% 1,79% 1,14%   62,51%
20,36% 6,94% 21,70% 4,81% 5,26% 5,15% 20,47% 3,24% 8,28% 2,68% 1,12% 0,45%   72,07%
20,59% 5,84% 15,90% 4,00% 11,78% 4,81% 22,08% 3,09% 8,01% 3,43% 0,46% 1,02%   64,78%
13,93% 6,11% 10,69% 4,77% 13,36% 3,82% 27,10% 10,69% 4,39% 3,82% 1,34% 0,19%   46,92%
15,48% 6,88% 13,12% 6,24% 23,76% 3,01% 17,10% 6,24% 3,76% 3,44% 0,97% 0,96% 0,32% 61,53%
12,06% 6,47% 16,18% 6,03% 23,24% 3,97% 16,47% 8,97% 4,26% 1,32% 1,03% 0,73%   44,77%
16,38% 8,66% 13,45% 3,06% 19,84% 2,80% 18,77% 9,59% 3,60% 3,33% 0,53% 1,70%   56,47%
17,61% 8,28% 13,40% 3,68% 17,21% 4,47% 18,27% 11,70% 2,63% 2,23% 0,53% 0,91% 0,13% 49,87%
11,87% 4,29% 17,45% 4,43% 9,59% 3,43% 29,90% 2,00% 13,45% 3,00% 0,57% 0,29%   71,68%
8,93% 6,70% 17,19% 2,90% 7,37% 4,02% 33,93% 7,59% 8,26% 2,23% 0,89%     69,14%
12,47% 8,54% 12,06% 2,30% 9,89% 3,79% 25,47% 3,12% 13,01% 7,99% 1,36% 1,99% 0,13% 61,55%
12,26% 7,59% 9,33% 1,52% 7,27% 7,38% 23,64% 2,60% 22,13% 5,42% 0,87% 0,43% 0,11% 69,23%
23,27% 8,94% 8,94% 2,00% 22,80% 2,16% 15,72% 12,02% 2,16% 0,62% 1,39% 0,92%   44,35%
15,77% 8,12% 9,19% 5,51% 19,30% 2,45% 19,14% 14,70% 2,30% 2,30% 1,23% 0,91%   46,08%
15,12% 8,64% 11,42% 2,78% 18,83% 2,62% 20,06% 13,58% 3,70% 2,93% 0,31% 1,37%   51,21%
19,71% 2,17% 22,17% 10,43% 12,61% 3,33% 16,81% 5,94% 4,78% 1,88% 0,14% 0,58%   66,16%
12,62% 4,17% 13,24% 3,43% 17,65% 7,60% 21,08% 6,25% 7,35% 5,15% 1,47% 0,85% 0,12% 64,88%
13,67% 3,27% 10,85% 2,67% 14,56% 6,39% 28,68% 5,05% 9,51% 4,75% 0,59% 0,88%   65,23%
4,64% 3,31% 9,05% 3,20% 11,48% 12,91% 30,24% 2,87% 17,99% 3,09% 1,21% 0,44%   71,77%
16,14% 3,42% 12,31% 4,65% 14,23% 4,92% 24,90% 4,79% 6,57% 7,39% 0,68% 0,41%   66,07%
19,51% 5,76% 16,29% 2,54% 8,98% 4,49% 19,61% 4,10% 13,37% 4,00% 1,37% 1,15% 0,67%  
Lunds Östra 15,23% 6,01% 13,90% 4,55% 14,31% 5,06% 21,97% 7,02% 7,61% 3,35% 1,00% 0,80% 0,10% 61,98%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Lunds Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 147 0,54% +147 +0,54    
JL Junilistan 73 0,27% -332 -1,46 405 1,73%
KLP Klassiskt liberala partiet 17 0,06% +17 +0,06    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 34 0,12% -6 -0,05 40 0,17%
  Totalt övriga partier 272 1,00% -173 -0,90 445 1,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Lunds Östra

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 6
Skånepartiet 3
Aktiv Demokrati 2
Djur partiet 2
Enhet 2
KRISTA VÄRDEPARTIET 2
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se