2014-05-28 15:11:09

Val till Europaparlamentet - Röster - Centralorten

12,67%
4,64%
8,20%
6,73%
29,90%
6,69%
13,80%
10,19%
4,14%
1,97%
1,06%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 42,55%
+2,88
2009: 39,67%

Röstfördelning - kommunvalkrets Centralorten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 873 12,67% -279 -5,60 1152 18,27%
C Centerpartiet 320 4,64% +34 +0,11 286 4,54%
FP Folkpartiet liberalerna 565 8,20% -148 -3,11 713 11,31%
KD Kristdemokraterna 464 6,73% +219 +2,85 245 3,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2060 29,90% +204 +0,46 1856 29,44%
V Vänsterpartiet 461 6,69% +95 +0,89 366 5,80%
MP Miljöpartiet de gröna 951 13,80% +289 +3,30 662 10,50%
SD Sverigedemokraterna 702 10,19% +487 +6,78 215 3,41%
FI Feministiskt initiativ 285 4,14% +215 +3,03 70 1,11%
PP Piratpartiet 136 1,97% -337 -5,53 473 7,50%
ÖVR Övriga partier 73 1,06% -194 -3,18 267 4,23%
  Giltiga röster 6890 100,00% +585   6305 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 94 1,34% -74 -1,25 168 2,59%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,17% +2 +0,02 10 0,15%
VDT Valdeltagande 6996 42,55% +513 +2,88 6483 39,67%
  Antal röstberättigade 16441   +99   16342  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Centralorten

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,95% 5,70% 6,62% 9,01% 31,62% 6,07% 13,79% 8,82% 4,78% 1,10% 0,55% 3,20%   45,80%
21,01% 3,55% 10,06% 7,84% 21,75% 4,59% 14,64% 10,06% 5,18% 0,89% 0,44% 0,59%   45,30%
6,00% 3,88% 4,94% 3,70% 35,98% 10,41% 13,40% 12,87% 4,94% 2,47% 1,41% 1,73% 0,35% 36,95%
3,94% 3,24% 5,79% 2,08% 41,20% 9,03% 12,50% 15,28% 4,17% 1,62% 1,16% 0,91% 0,46% 31,97%
7,14% 2,64% 8,54% 8,07% 37,73% 6,21% 13,35% 8,70% 3,57% 2,64% 1,40% 1,22% 0,46% 43,49%
22,40% 5,65% 10,28% 8,63% 19,84% 5,55% 14,49% 8,63% 2,77% 1,03% 0,72% 0,71% 0,31% 49,92%
12,81% 3,95% 7,16% 6,97% 36,16% 5,46% 10,92% 9,23% 4,14% 1,88% 1,32% 1,12%   40,47%
8,02% 6,37% 6,37% 5,66% 37,03% 7,78% 12,03% 11,32% 2,36% 2,83% 0,24% 0,93%   39,85%
14,81% 5,03% 9,26% 6,08% 25,93% 5,56% 17,20% 9,52% 4,76% 1,32% 0,53% 1,56% 0,26% 44,15%
9,71% 2,89% 8,66% 5,25% 31,76% 9,19% 12,34% 10,76% 4,72% 2,10% 2,62% 1,80%   34,34%
11,56% 6,23% 8,18% 6,88% 28,18% 4,81% 16,10% 10,91% 3,25% 3,12% 0,78% 1,53%   41,64%
11,04% 5,41% 10,17% 7,14% 26,19% 9,09% 12,55% 8,66% 4,98% 2,38% 2,38% 1,49%   45,98%
14,81% 5,56% 9,26% 5,56% 15,74% 7,41% 15,74% 8,33% 11,11% 5,56% 0,93% 0,91% 0,91%  
Centralorten 12,67% 4,64% 8,20% 6,73% 29,90% 6,69% 13,80% 10,19% 4,14% 1,97% 1,06% 1,34% 0,17% 42,55%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Centralorten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Socialistiska Välfärdspartiet 38 0,55% +38 +0,55    
JL Junilistan 18 0,26% -208 -3,32 226 3,58%
  Djurens parti 12 0,17% +12 +0,17    
scl Socialisterna     -37 -0,59 37 0,59%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,07% +1 +0,01 4 0,06%
  Totalt övriga partier 73 1,06% -194 -3,18 267 4,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Centralorten

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se