2014-05-28 21:40:06

Val till Europaparlamentet - Röster - Norrköpings södra valkrets

13,25%
6,15%
7,71%
7,53%
27,91%
5,10%
12,63%
13,08%
3,74%
1,96%
0,92%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 45,09%
+2,98
2009: 42,11%

Röstfördelning - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3015 13,25% -457 -3,91 3472 17,16%
C Centerpartiet 1400 6,15% -344 -2,47 1744 8,62%
FP Folkpartiet liberalerna 1755 7,71% -319 -2,54 2074 10,25%
KD Kristdemokraterna 1713 7,53% +790 +2,97 923 4,56%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6350 27,91% +601 -0,50 5749 28,41%
V Vänsterpartiet 1160 5,10% +140 +0,06 1020 5,04%
MP Miljöpartiet de gröna 2874 12,63% +827 +2,52 2047 10,12%
SD Sverigedemokraterna 2975 13,08% +2327 +9,87 648 3,20%
FI Feministiskt initiativ 852 3,74% +544 +2,22 308 1,52%
PP Piratpartiet 447 1,96% -939 -4,89 1386 6,85%
ÖVR Övriga partier 210 0,92% -652 -3,34 862 4,26%
  Giltiga röster 22751 100,00% +2518   20233 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 181 0,79% -115 -0,65 296 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,10% -12 -0,07 35 0,17%
VDT Valdeltagande 22955 45,09% +2391 +2,98 20564 42,11%
  Antal röstberättigade 50908   +2079   48829  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
16,55% 5,56% 10,98% 9,99% 22,82% 3,28% 13,69% 11,27% 3,14% 2,28% 0,43% 1,26% 0,56% 50,96%
6,01% 1,67% 3,51% 6,34% 33,89% 8,35% 11,52% 16,03% 4,67% 6,18% 1,84% 0,50% 0,17% 38,83%
8,89% 2,96% 7,22% 5,67% 37,37% 6,96% 10,05% 14,82% 3,22% 1,16% 1,68% 0,64% 0,26% 48,10%
3,95% 2,96% 5,93% 8,89% 44,44% 7,65% 6,91% 10,62% 4,20% 3,21% 1,23% 0,24% 0,98% 29,43%
5,08% 1,45% 2,90% 5,63% 45,74% 8,35% 9,62% 12,70% 4,54% 3,09% 0,91% 0,54% 0,18% 35,71%
8,39% 1,57% 5,07% 7,34% 41,43% 5,59% 10,14% 13,99% 3,32% 2,27% 0,87% 0,69%   37,43%
4,03% 1,57% 1,57% 4,25% 53,02% 8,72% 9,17% 10,74% 2,91% 2,68% 1,34% 0,44% 0,22% 32,47%
8,33% 1,92% 2,72% 10,26% 40,87% 6,41% 13,62% 11,22% 2,56% 1,60% 0,48% 0,64%   37,56%
11,38% 8,50% 6,53% 4,10% 28,07% 4,86% 12,75% 16,39% 4,25% 2,88% 0,30% 1,05%   49,15%
12,39% 3,28% 8,12% 7,26% 23,79% 7,69% 17,81% 11,82% 5,84% 1,57% 0,43% 1,13%   45,69%
10,46% 3,97% 6,49% 5,96% 30,99% 5,83% 15,76% 14,04% 3,71% 1,59% 1,19% 0,79% 0,13% 41,71%
8,53% 1,42% 6,75% 6,39% 43,69% 5,15% 8,17% 13,32% 3,73% 1,95% 0,89% 0,88%   34,11%
12,11% 5,47% 5,66% 4,88% 29,30% 5,86% 15,43% 14,26% 3,32% 2,15% 1,56% 0,97%   42,55%
23,32% 4,40% 9,52% 6,96% 14,41% 3,17% 22,71% 8,18% 5,13% 1,22% 0,98% 0,73% 0,24% 56,37%
13,86% 21,73% 7,40% 10,55% 13,23% 3,46% 11,18% 14,17% 2,52% 1,26% 0,63% 1,24%   46,39%
6,24% 7,96% 6,71% 6,55% 34,63% 4,06% 11,39% 17,78% 2,65% 1,56% 0,47% 1,08%   44,17%
13,08% 21,55% 8,10% 11,97% 13,63% 5,16% 9,39% 11,42% 2,39% 2,03% 1,29% 0,55%   44,94%
14,96% 6,82% 11,81% 11,02% 20,47% 2,62% 12,73% 12,07% 4,86% 1,71% 0,92% 0,52%   49,01%
25,96% 6,10% 12,89% 9,06% 13,07% 1,22% 15,33% 10,45% 3,48% 1,57% 0,87% 0,35% 0,17% 58,76%
34,13% 4,80% 14,67% 11,71% 11,42% 1,13% 9,87% 8,32% 2,68% 0,85% 0,42% 0,70%   54,75%
21,84% 11,17% 6,90% 9,03% 15,60% 3,12% 12,64% 14,78% 3,28% 0,49% 1,15% 0,97% 0,32% 43,73%
3,62% 1,71% 4,76% 2,67% 38,29% 9,52% 9,90% 18,48% 4,57% 4,76% 1,71% 0,76%   34,06%
32,43% 5,83% 12,89% 9,36% 14,38% 1,22% 11,13% 9,09% 1,90% 1,22% 0,54% 0,27%   53,13%
9,52% 5,27% 4,59% 4,76% 36,90% 3,91% 11,22% 17,86% 2,89% 2,21% 0,85% 1,67%   38,66%
14,75% 13,21% 11,49% 3,77% 16,47% 4,46% 16,64% 12,69% 4,29% 1,20% 1,03% 0,85% 0,34% 51,17%
18,32% 4,20% 8,21% 8,02% 28,44% 4,20% 12,21% 10,50% 3,05% 1,53% 1,34% 1,13%   47,70%
16,46% 4,34% 7,78% 9,95% 32,01% 2,53% 11,75% 9,58% 3,07% 1,99% 0,54% 1,78%   51,51%
7,38% 4,46% 7,55% 11,32% 34,31% 7,38% 11,84% 9,26% 4,12% 1,54% 0,86% 0,17%   37,75%
11,99% 3,53% 11,00% 9,59% 26,52% 6,21% 13,12% 11,99% 3,95% 1,27% 0,85% 0,56% 0,14% 51,15%
16,44% 6,30% 10,55% 7,40% 17,53% 4,52% 17,81% 11,51% 4,93% 1,92% 1,10%     49,93%
12,00% 3,85% 8,00% 4,46% 23,23% 8,77% 17,54% 12,92% 6,31% 2,46% 0,46% 0,76% 0,15% 48,52%
8,48% 2,76% 5,92% 6,11% 39,05% 6,51% 9,47% 16,77% 1,97% 1,58% 1,38% 1,55%   38,04%
8,73% 3,27% 4,55% 4,00% 40,36% 5,09% 7,82% 20,18% 2,36% 2,36% 1,27% 0,36%   40,74%
5,77% 2,34% 5,77% 4,14% 43,06% 6,49% 7,75% 19,46% 2,52% 1,44% 1,26% 0,72%   44,22%
8,16% 14,01% 4,96% 9,93% 23,05% 4,61% 10,28% 19,68% 3,01% 1,95% 0,35% 1,40%   45,29%
14,10% 17,52% 9,22% 10,14% 17,79% 2,77% 11,07% 12,25% 3,56% 1,32% 0,26% 0,39%   49,80%
13,45% 3,99% 7,14% 5,04% 23,53% 7,35% 19,33% 6,09% 9,45% 3,15% 1,47% 1,24%    
Norrköpings södra valkrets 13,25% 6,15% 7,71% 7,53% 27,91% 5,10% 12,63% 13,08% 3,74% 1,96% 0,92% 0,79% 0,10% 45,09%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 86 0,38% +86 +0,38    
JL Junilistan 74 0,33% -765 -3,82 839 4,15%
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 3 0,01% +3 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 44 0,19% +21 +0,08 23 0,11%
  Totalt övriga partier 210 0,92% -652 -3,34 862 4,26%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 17
Kristna Värdepartiet 6
Enhetspartiet 3
Djurens rätt 2
Enheten 2
ENHET utan namn 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se