2014-05-28 19:19:41

Val till Europaparlamentet - Röster - Linköping Nordost

15,77%
6,40%
12,11%
7,85%
21,89%
4,04%
15,98%
8,42%
4,17%
2,68%
0,68%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,69%
+5,47
2009: 49,21%

Röstfördelning - kommunvalkrets Linköping Nordost

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3507 15,77% -637 -6,10 4144 21,88%
C Centerpartiet 1424 6,40% -195 -2,14 1619 8,55%
FP Folkpartiet liberalerna 2692 12,11% +225 -0,92 2467 13,02%
KD Kristdemokraterna 1745 7,85% +684 +2,25 1061 5,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4869 21,89% +913 +1,01 3956 20,88%
V Vänsterpartiet 899 4,04% +225 +0,48 674 3,56%
MP Miljöpartiet de gröna 3554 15,98% +1162 +3,35 2392 12,63%
SD Sverigedemokraterna 1872 8,42% +1412 +5,99 460 2,43%
FI Feministiskt initiativ 928 4,17% +671 +2,82 257 1,36%
PP Piratpartiet 596 2,68% -776 -4,56 1372 7,24%
ÖVR Övriga partier 152 0,68% -390 -2,18 542 2,86%
  Giltiga röster 22238 100,00% +3294   18944 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 224 1,00% -89 -0,63 313 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,13% +3 -0,01 26 0,13%
VDT Valdeltagande 22491 54,69% +3208 +5,47 19283 49,21%
  Antal röstberättigade 41126   +1944   39182  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Linköping Nordost

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
13,14% 14,84% 8,03% 10,22% 19,22% 2,92% 17,27% 7,79% 2,92% 2,19% 1,46% 1,67% 0,48% 54,47%
17,09% 4,77% 14,97% 7,28% 16,42% 4,11% 18,28% 6,62% 5,96% 2,91% 1,59% 0,79% 0,39% 58,63%
8,83% 4,93% 6,78% 4,31% 24,02% 7,39% 22,79% 10,06% 5,75% 3,70% 1,44% 0,61%   43,95%
9,53% 3,91% 9,06% 4,69% 37,81% 5,16% 11,25% 10,78% 3,44% 3,91% 0,47% 0,16%   53,42%
16,52% 5,75% 14,81% 7,83% 18,48% 4,04% 18,36% 6,49% 5,51% 1,96% 0,24% 0,37%   69,14%
10,50% 4,68% 11,21% 5,53% 24,26% 5,53% 19,29% 10,07% 5,39% 2,98% 0,57% 0,70% 0,28% 52,66%
15,08% 5,37% 12,31% 7,80% 20,28% 5,20% 16,64% 9,71% 3,29% 3,81% 0,52% 0,52%   55,40%
20,87% 6,49% 17,57% 6,60% 17,92% 3,54% 14,62% 7,19% 3,42% 1,42% 0,35% 0,93% 0,12% 60,74%
13,02% 3,86% 10,13% 6,59% 38,26% 4,82% 11,74% 7,56% 2,09% 1,29% 0,64% 1,27% 0,16% 45,27%
19,49% 5,34% 16,82% 14,15% 19,49% 1,87% 11,35% 7,48% 2,27% 1,47% 0,27% 1,06% 0,13% 59,13%
10,80% 3,64% 11,74% 6,21% 32,52% 4,05% 14,57% 11,07% 2,02% 2,70% 0,67% 0,80% 0,27% 48,73%
6,12% 1,87% 9,01% 7,14% 43,71% 4,08% 10,20% 10,71% 4,59% 2,21% 0,34% 1,50% 0,33% 45,41%
29,09% 5,63% 16,35% 12,60% 13,14% 1,61% 12,73% 4,69% 2,28% 1,88%   0,13% 0,27% 63,53%
14,94% 3,74% 11,06% 8,33% 30,60% 4,45% 13,51% 6,47% 3,88% 2,44% 0,57% 1,96% 0,56% 53,52%
17,18% 6,28% 11,14% 8,77% 17,42% 4,50% 19,19% 9,48% 3,55% 1,78% 0,71% 0,47%   57,96%
20,78% 4,52% 13,25% 10,24% 18,07% 2,41% 20,48% 6,63% 1,51% 2,11%   2,06%   52,72%
17,16% 17,91% 11,57% 7,46% 17,16% 4,48% 8,96% 11,19% 2,24% 1,87%   1,11%   50,94%
15,42% 7,91% 14,23% 7,51% 22,73% 1,78% 14,43% 10,87% 2,57% 2,57%   1,94%   48,54%
13,65% 6,82% 9,50% 5,93% 30,42% 3,12% 14,39% 9,94% 3,56% 2,52% 0,15% 2,03%   47,35%
28,24% 7,89% 14,43% 8,38% 12,08% 2,96% 16,77% 4,56% 2,71% 1,23% 0,74% 0,49%   61,93%
14,41% 7,06% 10,59% 5,51% 16,38% 7,91% 16,24% 9,04% 6,50% 5,65% 0,71% 0,98%   50,75%
19,75% 5,36% 13,48% 10,57% 17,46% 3,83% 15,47% 5,51% 4,13% 4,29% 0,15% 1,06%   51,36%
15,74% 5,84% 13,07% 6,09% 15,86% 4,19% 20,69% 7,49% 7,23% 2,92% 0,89% 1,38%   55,29%
13,50% 4,62% 10,48% 3,73% 20,43% 3,91% 21,85% 9,95% 5,33% 5,33% 0,89% 2,26%   52,94%
13,88% 5,97% 8,66% 4,63% 20,60% 4,03% 19,25% 9,55% 7,61% 5,22% 0,60% 0,74% 0,30% 47,91%
13,19% 6,07% 12,44% 6,37% 22,37% 6,67% 14,96% 8,59% 5,19% 2,96% 1,19% 0,74%   47,32%
20,86% 4,59% 12,93% 7,23% 19,75% 4,73% 13,49% 8,62% 5,29% 1,81% 0,70% 1,24%   58,01%
14,73% 5,16% 14,92% 6,08% 19,71% 6,08% 16,02% 7,73% 6,63% 2,95%   1,63% 0,18% 52,67%
16,02% 10,34% 11,89% 12,02% 17,83% 1,94% 13,70% 10,08% 2,97% 2,58% 0,65% 0,90%   51,93%
11,93% 7,66% 9,87% 6,63% 25,77% 4,12% 21,35% 7,51% 2,50% 1,18% 1,47% 0,88%   53,60%
11,98% 4,16% 12,47% 7,82% 31,30% 2,93% 16,38% 8,31% 2,44% 1,22% 0,98% 1,44% 0,48% 53,81%
14,52% 10,54% 10,67% 7,71% 21,72% 2,57% 14,14% 9,00% 3,98% 3,47% 1,67%     50,10%
10,18% 11,07% 10,00% 19,46% 16,79% 3,21% 12,50% 11,07% 3,21% 1,43% 1,07% 1,23% 0,35% 56,67%
18,60% 14,63% 14,02% 6,40% 14,63% 0,91% 15,24% 11,28% 2,13% 1,52% 0,61% 0,91%   45,34%
16,72% 6,27% 8,54% 6,27% 16,03% 5,40% 20,38% 6,79% 8,36% 4,01% 1,22% 0,86% 0,34%  
Linköping Nordost 15,77% 6,40% 12,11% 7,85% 21,89% 4,04% 15,98% 8,42% 4,17% 2,68% 0,68% 1,00% 0,13% 54,69%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Linköping Nordost

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 66 0,30% -449 -2,42 515 2,72%
  Djurens parti 33 0,15% +33 +0,15    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,02% +5 +0,02    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 3 0,01% +3 +0,01    
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 44 0,20% +17 +0,05 27 0,15%
  Totalt övriga partier 152 0,68% -390 -2,18 542 2,86%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Linköping Nordost

Partibeteckning Antal
2014
Kristna Värdepartiet 7
ENHET 5
Enhet 4
Partiet de fria 4
Djurpartiet 2
KRISTNA VÄRDEPARTIET 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se