2014-05-28 19:06:02

Val till Europaparlamentet - Röster - Nyköpings Norra

11,48%
7,19%
8,98%
4,97%
31,56%
5,96%
14,45%
10,12%
3,14%
1,51%
0,63%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,27%
+3,71
2009: 44,56%

Röstfördelning - kommunvalkrets Nyköpings Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 713 11,48% -108 -3,19 821 14,67%
C Centerpartiet 447 7,19% +74 +0,53 373 6,66%
FP Folkpartiet liberalerna 558 8,98% -57 -2,01 615 10,99%
KD Kristdemokraterna 309 4,97% +37 +0,11 272 4,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1961 31,56% +128 -1,19 1833 32,75%
V Vänsterpartiet 370 5,96% +92 +0,99 278 4,97%
MP Miljöpartiet de gröna 898 14,45% +323 +4,18 575 10,27%
SD Sverigedemokraterna 629 10,12% +493 +7,69 136 2,43%
FI Feministiskt initiativ 195 3,14% +82 +1,12 113 2,02%
PP Piratpartiet 94 1,51% -274 -5,06 368 6,57%
ÖVR Övriga partier 39 0,63% -174 -3,18 213 3,81%
  Giltiga röster 6213 100,00% +616   5597 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 76 1,21% -73 -1,38 149 2,59%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,17% -4 -0,09 15 0,26%
VDT Valdeltagande 6300 48,27% +539 +3,71 5761 44,56%
  Antal röstberättigade 13051   +122   12929  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Nyköpings Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
15,11% 6,25% 10,00% 5,11% 26,93% 5,57% 16,48% 9,89% 2,50% 1,02% 1,14% 1,89% 0,22% 46,48%
11,47% 4,72% 8,90% 7,07% 29,69% 5,68% 17,04% 7,93% 4,93% 2,04% 0,54% 1,06%   54,92%
14,66% 13,13% 7,44% 6,13% 24,73% 4,60% 13,35% 10,72% 3,28% 1,31% 0,66% 1,08%   46,81%
8,38% 2,40% 9,28% 5,09% 41,92% 5,99% 11,08% 13,47% 0,90% 1,20% 0,30% 1,47%   43,07%
15,35% 11,02% 8,27% 3,54% 24,80% 5,12% 18,11% 9,84% 3,15%   0,79%   0,39% 50,40%
10,60% 4,42% 9,72% 4,27% 35,79% 6,92% 11,93% 10,31% 3,09% 2,65% 0,29% 1,73% 0,43% 44,40%
8,70% 7,18% 8,88% 2,65% 37,05% 7,18% 12,67% 12,29% 2,08% 1,32%   1,49%   53,75%
9,64% 13,75% 8,04% 5,36% 25,54% 6,25% 15,00% 10,71% 3,04% 1,07% 1,61% 0,71%   50,27%
14,98% 14,98% 12,45% 3,38% 23,00% 5,27% 10,76% 11,39% 1,90% 1,48% 0,42% 2,46% 0,21% 52,76%
7,17% 4,38% 4,78% 2,39% 47,81% 6,77% 13,15% 9,96% 1,59% 1,20% 0,80%   0,79% 29,80%
6,86% 2,86% 8,43% 6,00% 42,43% 5,71% 14,14% 9,00% 2,71% 1,57% 0,29% 0,28% 0,28% 42,31%
18,52% 3,09% 8,02% 4,32% 14,20% 7,41% 21,60% 7,41% 12,35% 2,47% 0,62% 0,61%    
Nyköpings Norra 11,48% 7,19% 8,98% 4,97% 31,56% 5,96% 14,45% 10,12% 3,14% 1,51% 0,63% 1,21% 0,17% 48,27%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Nyköpings Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 16 0,26% -193 -3,48 209 3,73%
  Djurens parti 14 0,23% +14 +0,23    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,02% +1 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,13% +4 +0,06 4 0,07%
  Totalt övriga partier 39 0,63% -174 -3,18 213 3,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Nyköpings Norra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
svenskarnas parti 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se