2014-05-30 01:04:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Solna Norra

15,71%
4,97%
13,05%
4,91%
16,04%
7,10%
20,23%
5,42%
7,83%
3,67%
1,08%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 59,55%
+7,67
2009: 51,89%

Röstfördelning - kommunvalkrets Solna Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2578 15,71% -364 -7,03 2942 22,74%
C Centerpartiet 815 4,97% +456 +2,19 359 2,77%
FP Folkpartiet liberalerna 2142 13,05% -164 -4,77 2306 17,82%
KD Kristdemokraterna 806 4,91% +321 +1,16 485 3,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2633 16,04% +584 +0,20 2049 15,84%
V Vänsterpartiet 1166 7,10% +497 +1,93 669 5,17%
MP Miljöpartiet de gröna 3320 20,23% +1380 +5,23 1940 14,99%
SD Sverigedemokraterna 889 5,42% +687 +3,85 202 1,56%
FI Feministiskt initiativ 1285 7,83% +811 +4,17 474 3,66%
PP Piratpartiet 602 3,67% -531 -5,09 1133 8,76%
ÖVR Övriga partier 178 1,08% -201 -1,84 379 2,93%
  Giltiga röster 16414 100,00% +3476   12938 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 127 0,77% -20 -0,36 147 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,11% +6 +0,02 13 0,10%
VDT Valdeltagande 16560 59,55% +3462 +7,67 13098 51,89%
  Antal röstberättigade 27808   +2564   25244  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Solna Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
20,38% 6,54% 15,13% 5,26% 13,46% 3,33% 23,85% 3,97% 4,62% 3,08% 0,38% 1,14% 0,13% 63,30%
18,49% 6,72% 12,61% 5,04% 13,87% 7,84% 15,97% 7,70% 7,56% 3,50% 0,70% 0,56% 0,28% 56,69%
8,76% 7,32% 7,96% 2,39% 10,67% 7,64% 25,80% 2,87% 17,68% 7,32% 1,59% 0,32%   63,96%
15,70% 3,51% 15,15% 7,03% 14,49% 6,04% 21,19% 5,38% 6,48% 4,06% 0,99% 0,76%   59,34%
17,63% 5,36% 11,61% 3,57% 12,50% 4,46% 24,78% 4,69% 10,04% 4,24% 1,12%     52,71%
21,16% 4,70% 14,26% 4,08% 14,73% 5,17% 18,34% 5,80% 8,31% 2,19% 1,25% 0,78%   60,21%
18,83% 3,82% 9,96% 5,05% 13,92% 5,87% 22,51% 7,64% 7,50% 3,82% 1,09% 0,41%   51,65%
10,07% 4,27% 12,97% 2,90% 18,43% 10,92% 19,97% 7,00% 8,70% 3,75% 1,02% 0,68%   45,56%
15,31% 5,10% 14,07% 4,14% 12,83% 8,41% 21,79% 6,34% 7,59% 4,14% 0,28% 1,09% 0,27% 49,30%
6,17% 2,12% 8,82% 3,35% 34,57% 12,35% 15,87% 3,70% 7,76% 4,41% 0,88% 0,53%   36,66%
12,77% 2,75% 13,05% 4,26% 21,02% 8,65% 18,82% 8,52% 6,04% 2,88% 1,24% 1,09%   53,49%
10,63% 2,50% 12,50% 5,31% 28,91% 10,31% 14,22% 5,94% 5,63% 2,97% 1,09% 0,62% 0,31% 41,92%
23,67% 7,74% 17,90% 8,08% 12,12% 3,70% 16,40% 3,46% 3,23% 2,77% 0,92% 0,35%   60,14%
15,59% 3,98% 12,17% 6,94% 15,13% 7,39% 20,02% 5,57% 7,96% 4,10% 1,14% 0,45%   56,71%
26,96% 4,96% 19,52% 7,95% 11,47% 2,89% 16,01% 4,55% 2,69% 1,45% 1,55% 0,72% 0,20% 66,10%
11,93% 4,94% 12,89% 5,08% 17,83% 8,23% 18,24% 6,58% 8,64% 3,57% 2,06% 1,48% 0,13% 59,04%
15,46% 4,34% 18,50% 5,64% 11,13% 7,51% 23,84% 2,60% 7,23% 2,60% 1,16% 0,29%   51,03%
11,71% 5,15% 13,26% 4,12% 14,41% 7,59% 22,91% 3,35% 12,36% 4,12% 1,03% 0,51% 0,51% 70,40%
12,23% 5,66% 12,10% 4,50% 18,79% 7,21% 23,42% 6,56% 5,41% 3,73% 0,39% 1,15%   54,21%
7,28% 1,95% 5,33% 1,78% 27,53% 14,03% 19,72% 9,41% 7,46% 4,44% 1,07% 1,23% 0,18% 43,89%
17,05% 7,73% 13,36% 4,57% 8,79% 4,22% 21,97% 5,27% 10,54% 5,10% 1,41% 1,56%   48,33%
16,71% 6,08% 10,09% 3,54% 14,97% 7,09% 20,86% 4,34% 11,03% 3,94% 1,34% 0,92% 0,26%  
Solna Norra 15,71% 4,97% 13,05% 4,91% 16,04% 7,10% 20,23% 5,42% 7,83% 3,67% 1,08% 0,77% 0,11% 59,55%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Solna Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 84 0,51% -253 -2,09 337 2,60%
  Djurens parti 68 0,41% +68 +0,41    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +3 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% -3 -0,03 5 0,04%
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1 0,01%     1 0,01%
SMD Sverigesmultidemokrater 1 0,01% +1 +0,01    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,10% -19 -0,18 36 0,28%
  Totalt övriga partier 178 1,08% -201 -1,84 379 2,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Solna Norra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Svenskarnas parti 3
Partiet De Fria 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se