2014-05-30 00:52:29

Val till Europaparlamentet - Röster - Nacka Västra

19,48%
5,07%
15,03%
4,95%
13,77%
4,20%
22,47%
4,98%
6,70%
2,44%
0,90%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 64,27%
+6,66
2009: 57,61%

Röstfördelning - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4234 19,48% -607 -8,40 4841 27,88%
C Centerpartiet 1102 5,07% +610 +2,24 492 2,83%
FP Folkpartiet liberalerna 3268 15,03% -321 -5,63 3589 20,67%
KD Kristdemokraterna 1077 4,95% +440 +1,29 637 3,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2994 13,77% +598 -0,03 2396 13,80%
V Vänsterpartiet 914 4,20% +328 +0,83 586 3,37%
MP Miljöpartiet de gröna 4884 22,47% +2346 +7,85 2538 14,61%
SD Sverigedemokraterna 1083 4,98% +842 +3,59 241 1,39%
FI Feministiskt initiativ 1457 6,70% +917 +3,59 540 3,11%
PP Piratpartiet 531 2,44% -527 -3,65 1058 6,09%
ÖVR Övriga partier 196 0,90% -252 -1,68 448 2,58%
  Giltiga röster 21740 100,00% +4374   17366 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 115 0,53% -80 -0,58 195 1,11%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,05% -20 -0,13 31 0,18%
VDT Valdeltagande 21866 64,27% +4274 +6,66 17592 57,61%
  Antal röstberättigade 34023   +3488   30535  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Nacka Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
17,10% 5,20% 9,00% 4,20% 16,60% 4,40% 25,00% 6,40% 7,40% 3,80% 0,90% 0,30%   61,95%
23,00% 3,80% 16,50% 10,10% 11,70% 3,10% 18,80% 3,90% 6,70% 1,70% 0,70% 0,20%   67,38%
22,98% 6,55% 14,11% 5,34% 11,39% 4,33% 21,07% 3,73% 6,65% 2,72% 1,11% 0,70% 0,10% 54,02%
25,34% 5,99% 21,66% 4,21% 6,41% 1,79% 20,82% 3,47% 6,20% 3,05% 1,05% 0,42%   66,74%
21,67% 6,86% 11,76% 4,80% 12,16% 4,41% 22,55% 5,29% 7,45% 2,25% 0,78% 1,07%   63,06%
12,51% 4,55% 11,38% 4,65% 16,13% 7,14% 22,85% 7,34% 8,38% 3,93% 1,14% 0,10%   56,41%
17,37% 3,87% 12,28% 6,42% 17,70% 6,19% 21,90% 5,20% 5,64% 2,32% 1,11% 0,44%   49,84%
10,75% 1,61% 7,22% 3,37% 26,32% 8,51% 18,94% 8,51% 10,75% 2,57% 1,44% 0,48%   50,12%
16,13% 4,03% 16,41% 3,62% 19,19% 6,68% 19,19% 6,26% 5,29% 2,50% 0,70% 0,69% 0,14% 58,94%
19,74% 5,26% 18,13% 4,18% 12,34% 2,36% 27,25% 2,90% 5,58% 2,15% 0,11% 0,64%   68,27%
23,47% 5,79% 19,05% 4,84% 10,00% 3,26% 20,42% 3,68% 5,79% 2,00% 1,68% 0,42%   65,25%
25,00% 5,46% 20,18% 6,47% 7,49% 1,52% 22,21% 3,30% 6,35% 1,52% 0,51% 0,25%   69,42%
20,96% 3,95% 14,55% 4,19% 17,14% 5,55% 18,00% 7,40% 4,32% 3,21% 0,74% 0,49% 0,12% 54,47%
20,07% 4,74% 14,43% 3,38% 13,53% 6,09% 23,34% 5,75% 5,52% 2,82% 0,34% 0,67%   57,54%
17,11% 4,10% 15,06% 4,82% 12,91% 3,38% 26,33% 5,53% 7,89% 2,05% 0,82% 0,41%   61,10%
26,46% 6,35% 21,48% 6,15% 7,32% 2,34% 17,09% 3,32% 5,96% 1,17% 2,34% 0,78%   68,48%
16,74% 7,67% 15,76% 5,30% 9,48% 3,77% 26,08% 2,23% 9,76% 2,65% 0,56% 0,42% 0,14% 65,19%
9,94% 4,00% 9,55% 2,19% 14,45% 6,97% 33,42% 6,58% 10,19% 2,06% 0,65% 0,13%   63,30%
16,12% 4,48% 16,12% 5,37% 15,82% 3,18% 26,57% 5,47% 3,98% 2,19% 0,70% 0,69%   62,43%
20,02% 4,81% 13,53% 4,81% 17,34% 3,69% 20,69% 5,37% 6,60% 2,01% 1,12% 0,67%   55,62%
27,95% 7,40% 17,92% 5,45% 10,71% 1,66% 19,38% 3,12% 4,19% 1,27% 0,97% 0,19%   63,79%
13,01% 3,32% 11,13% 4,05% 27,02% 6,65% 16,18% 8,38% 5,35% 4,05% 0,87% 0,72% 0,14% 52,84%
18,04% 5,02% 19,35% 5,73% 14,34% 2,39% 23,06% 6,33% 4,42% 0,84% 0,48% 0,59% 0,36% 62,92%
18,09% 4,88% 11,85% 3,84% 12,41% 4,64% 25,94% 3,20% 10,73% 3,76% 0,64% 0,95% 0,24%  
Nacka Västra 19,48% 5,07% 15,03% 4,95% 13,77% 4,20% 22,47% 4,98% 6,70% 2,44% 0,90% 0,53% 0,05% 64,27%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 123 0,57% -316 -1,96 439 2,53%
  Djurens parti 52 0,24% +52 +0,24    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
rer Republicans right 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 18 0,08% +9 +0,03 9 0,05%
  Totalt övriga partier 196 0,90% -252 -1,68 448 2,58%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Nacka Västra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Partiet de fria 3
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se