2014-05-29 23:12:43

Val till Europaparlamentet - Röster - 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

28,53%
5,10%
17,29%
6,11%
7,50%
3,35%
17,06%
4,73%
7,37%
2,07%
0,90%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 66,37%
+6,50
2009: 59,87%

Röstfördelning - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 22245 28,53% -2965 -9,46 25210 37,99%
C Centerpartiet 3974 5,10% +1786 +1,80 2188 3,30%
FP Folkpartiet liberalerna 13477 17,29% -672 -4,04 14149 21,32%
KD Kristdemokraterna 4766 6,11% +2339 +2,46 2427 3,66%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5846 7,50% +1127 +0,39 4719 7,11%
V Vänsterpartiet 2611 3,35% +804 +0,63 1807 2,72%
MP Miljöpartiet de gröna 13297 17,06% +5370 +5,11 7927 11,95%
SD Sverigedemokraterna 3685 4,73% +2883 +3,52 802 1,21%
FI Feministiskt initiativ 5744 7,37% +3570 +4,09 2174 3,28%
PP Piratpartiet 1617 2,07% -2074 -3,49 3691 5,56%
ÖVR Övriga partier 700 0,90% -565 -1,01 1265 1,91%
  Giltiga röster 77962 100,00% +11603   66359 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 344 0,44% -156 -0,31 500 0,75%
OG Ogiltiga röster - övriga 67 0,09% -3 -0,02 70 0,10%
VDT Valdeltagande 78373 66,37% +11444 +6,50 66929 59,87%
  Antal röstberättigade 118083   +6289   111794  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
26,10% 5,06% 15,58% 5,06% 8,52% 3,20% 21,97% 2,93% 9,59% 1,07% 0,93%   0,40% 59,51%
28,89% 4,11% 17,81% 3,49% 10,21% 4,36% 16,44% 5,35% 6,35% 2,12% 0,87% 0,37%   60,42%
24,87% 5,51% 15,05% 6,05% 11,69% 2,28% 18,15% 4,30% 9,14% 2,02% 0,94% 0,40% 0,27% 61,24%
27,80% 4,33% 15,70% 5,68% 12,41% 4,78% 15,55% 4,04% 7,03% 1,94% 0,75% 0,59%   61,02%
24,50% 5,26% 18,69% 6,35% 7,44% 3,81% 19,06% 4,72% 7,26% 2,36% 0,54% 0,18%   61,81%
22,51% 4,53% 16,47% 4,98% 11,63% 3,17% 19,18% 4,53% 10,12% 1,81% 1,06% 0,45% 0,15% 59,15%
17,35% 3,76% 16,80% 7,18% 7,40% 6,08% 20,66% 5,08% 12,93% 2,10% 0,66% 0,55% 0,11% 58,70%
19,33% 4,34% 15,49% 4,09% 9,05% 8,55% 20,45% 6,07% 9,29% 2,11% 1,24% 0,37%   61,04%
28,36% 3,22% 18,05% 6,02% 9,56% 3,97% 13,96% 4,83% 8,27% 3,11% 0,64% 0,21%   56,61%
39,27% 5,82% 18,04% 7,31% 4,11% 1,71% 9,59% 5,48% 4,91% 2,28% 1,48% 0,34% 0,11% 46,91%
39,55% 4,46% 19,72% 9,15% 4,34% 2,00% 11,15% 4,11% 3,52% 0,94% 1,06% 0,23% 0,12% 60,42%
19,39% 4,82% 12,71% 3,83% 9,31% 6,02% 20,04% 4,93% 12,27% 4,93% 1,75% 0,33% 0,22% 59,00%
41,26% 3,83% 21,87% 9,24% 3,27% 1,58% 9,47% 4,40% 3,16% 1,24% 0,68% 0,11% 0,11% 60,48%
40,54% 2,92% 18,31% 11,67% 2,62% 2,01% 10,97% 5,33% 4,02% 1,01% 0,60% 0,20%   61,25%
37,90% 2,87% 20,81% 10,51% 4,14% 1,80% 11,04% 5,84% 3,29% 1,17% 0,64% 0,32% 0,11% 65,83%
30,80% 4,87% 17,77% 7,45% 6,59% 3,44% 15,33% 4,15% 5,87% 2,29% 1,43% 0,57% 0,14% 60,92%
17,40% 4,74% 14,76% 4,19% 9,80% 5,51% 23,46% 5,40% 11,01% 3,19% 0,55% 0,44%   60,48%
12,17% 2,94% 8,95% 4,76% 14,13% 9,23% 26,43% 6,29% 11,47% 2,66% 0,98% 0,69% 0,69% 61,08%
19,59% 7,76% 12,65% 2,65% 8,78% 4,90% 23,47% 6,33% 10,20% 2,86% 0,82% 0,41%   66,22%
8,60% 5,03% 6,98% 2,27% 11,04% 7,47% 23,86% 3,08% 20,29% 10,71% 0,65% 0,96%   64,86%
15,30% 5,22% 14,09% 3,65% 7,30% 4,35% 32,52% 4,17% 9,04% 2,96% 1,39% 0,52%   65,76%
29,03% 6,39% 15,18% 5,59% 8,92% 3,20% 15,18% 5,86% 6,66% 2,80% 1,20% 0,40%   57,87%
27,64% 6,54% 20,16% 6,14% 6,54% 1,87% 17,89% 2,80% 8,41% 1,34% 0,67% 0,40%   75,12%
18,19% 5,33% 18,19% 3,82% 10,66% 5,33% 20,97% 4,17% 9,97% 2,43% 0,93% 0,12%   51,99%
27,41% 5,88% 18,40% 5,88% 8,01% 3,38% 15,39% 6,26% 6,38% 2,38% 0,63% 0,50%   59,93%
21,34% 5,28% 15,73% 6,14% 11,42% 5,17% 18,43% 6,14% 7,33% 1,40% 1,62% 0,53% 0,32% 61,30%
21,90% 6,56% 15,22% 6,21% 10,66% 3,63% 19,79% 3,16% 8,43% 2,69% 1,76% 0,35%   63,43%
21,58% 4,29% 18,50% 5,76% 8,98% 3,49% 20,78% 4,56% 9,79% 1,88% 0,40% 0,53%   65,22%
21,44% 7,30% 12,43% 3,88% 9,58% 4,33% 21,78% 4,68% 12,09% 1,82% 0,68% 0,23% 0,11% 58,55%
25,00% 6,67% 19,30% 3,88% 6,92% 2,67% 18,33% 4,98% 8,62% 2,31% 1,33% 0,36%   64,41%
26,55% 5,58% 17,35% 3,47% 9,95% 2,87% 21,12% 3,32% 7,39% 1,51% 0,90% 0,30% 0,15% 62,30%
26,89% 3,20% 21,75% 4,85% 8,06% 3,59% 17,09% 3,98% 8,06% 2,04% 0,49% 0,19% 0,19% 65,11%
43,14% 3,87% 19,33% 8,48% 4,86% 1,50% 10,47% 3,24% 3,12% 1,00% 1,00% 0,37% 0,12% 55,43%
36,49% 4,94% 18,44% 10,65% 5,19% 1,69% 11,30% 3,90% 4,16% 2,47% 0,78% 0,52% 0,13% 59,98%
42,31% 3,22% 16,69% 7,03% 4,69% 1,32% 8,93% 8,49% 5,12% 1,32% 0,88% 0,58%   60,05%
42,16% 3,88% 21,78% 6,52% 3,74% 0,69% 10,54% 4,58% 3,88% 1,39% 0,83% 0,69%   61,58%
37,17% 3,84% 18,59% 6,26% 6,06% 2,63% 11,92% 5,25% 5,86% 1,21% 1,21% 0,40% 0,20% 49,26%
41,00% 3,57% 16,14% 6,29% 4,43% 2,29% 12,00% 6,57% 5,71% 0,71% 1,29% 0,71%   51,20%
41,26% 4,21% 18,28% 8,90% 5,99% 1,78% 9,06% 4,05% 4,05% 1,94% 0,49% 0,16%   61,47%
40,89% 3,65% 19,65% 8,87% 2,85% 0,79% 11,09% 5,07% 4,44% 1,74% 0,95% 0,16% 0,16% 59,55%
30,10% 4,50% 15,60% 7,80% 7,70% 3,30% 15,40% 4,80% 8,30% 1,70% 0,80% 0,30%   53,95%
28,80% 7,27% 16,64% 6,61% 7,27% 3,17% 18,89% 3,57% 4,62% 1,98% 1,19% 0,66%   63,93%
25,06% 5,31% 18,71% 6,93% 9,24% 3,35% 14,67% 6,12% 7,39% 2,42% 0,81% 0,80%   63,72%
24,44% 5,76% 17,18% 4,91% 10,25% 5,02% 16,65% 5,55% 7,15% 1,49% 1,60% 0,43%   58,16%
29,69% 6,88% 18,96% 4,48% 6,67% 2,50% 17,08% 4,48% 6,56% 2,19% 0,52% 0,21%   64,30%
27,52% 7,24% 16,28% 3,75% 7,49% 4,78% 17,70% 5,04% 7,11% 2,58% 0,52% 0,26%   62,08%
24,79% 5,94% 16,47% 3,74% 10,36% 4,58% 18,51% 4,41% 7,30% 2,89% 1,02% 0,17%   58,01%
25,37% 4,90% 16,08% 3,80% 7,79% 3,80% 20,68% 5,09% 8,39% 3,10% 1,00% 0,30% 0,10% 53,80%
24,23% 6,14% 17,87% 3,95% 7,35% 4,61% 20,39% 4,06% 8,22% 1,75% 1,43% 0,65% 0,11% 63,82%
28,38% 6,19% 16,78% 3,49% 7,55% 3,15% 19,71% 3,38% 8,45% 1,69% 1,24% 0,45%   66,03%
21,60% 5,82% 19,03% 5,42% 8,78% 4,34% 20,32% 4,83% 7,50% 2,07% 0,30% 0,49% 0,10% 63,04%
18,38% 5,19% 14,92% 5,10% 9,55% 5,37% 24,20% 5,46% 8,28% 2,64% 0,91% 0,63% 0,09% 67,09%
18,58% 4,26% 16,83% 4,92% 11,58% 3,93% 23,39% 4,04% 9,29% 2,19% 0,98% 0,65%   62,70%
24,04% 6,17% 16,28% 4,69% 8,63% 3,95% 20,59% 4,19% 8,88% 1,85% 0,74% 0,61% 0,12% 64,38%
19,86% 4,75% 18,63% 7,21% 13,01% 5,10% 19,68% 2,64% 6,85% 1,76% 0,53% 0,18% 0,18% 61,73%
25,05% 6,81% 17,67% 3,40% 8,88% 2,93% 20,98% 3,88% 7,37% 2,36% 0,66%     65,80%
27,07% 4,63% 19,80% 4,27% 7,72% 3,09% 20,44% 3,72% 6,99% 1,82% 0,45% 0,54%   66,21%
31,89% 5,54% 16,85% 4,69% 9,15% 2,29% 16,85% 3,49% 7,34% 1,44% 0,48% 0,48% 0,12% 63,09%
28,02% 6,61% 17,88% 5,13% 7,52% 3,87% 18,00% 3,64% 6,49% 1,71% 1,14% 0,45% 0,11% 70,08%
23,95% 6,46% 18,63% 4,44% 8,11% 4,56% 20,28% 2,28% 8,87% 1,90% 0,51% 0,75% 0,25% 61,64%
23,20% 7,94% 16,85% 4,15% 8,30% 4,03% 21,25% 2,93% 8,79% 1,59% 0,98% 0,49%   61,79%
20,82% 7,97% 19,71% 6,42% 8,31% 3,10% 19,93% 3,43% 7,86% 1,44% 1,00% 0,44%   68,45%
25,65% 5,63% 19,16% 4,65% 8,66% 4,44% 20,56% 2,71% 7,03% 1,08% 0,43% 0,32% 0,75% 67,63%
18,57% 4,22% 12,13% 3,27% 12,45% 6,12% 21,84% 3,48% 14,56% 2,95% 0,42% 0,84%   67,37%
30,35% 2,40% 22,49% 6,33% 6,55% 1,97% 15,94% 5,68% 5,68% 1,75% 0,87% 0,65%   37,15%
49,37% 4,86% 16,22% 9,91% 2,16% 1,26% 8,29% 4,14% 2,88% 0,72% 0,18% 0,18% 0,18% 59,51%
45,38% 4,44% 18,50% 9,62% 2,34% 1,48% 8,51% 3,95% 3,95% 0,86% 0,99% 0,25%   57,25%
43,17% 4,74% 17,84% 7,16% 4,96% 1,10% 8,70% 6,17% 4,30% 1,10% 0,77% 0,55%   58,08%
41,57% 2,97% 19,60% 10,10% 3,92% 0,71% 9,98% 6,89% 2,61% 1,19% 0,48% 0,36%   55,08%
43,34% 4,37% 19,13% 9,16% 2,44% 1,22% 10,17% 4,48% 3,56% 1,22% 0,92% 0,30%   65,30%
40,88% 4,76% 15,10% 9,76% 4,41% 2,44% 11,61% 5,11% 4,41% 1,05% 0,46% 0,58%   60,22%
40,69% 3,24% 17,69% 8,79% 5,78% 3,58% 9,83% 6,24% 1,97% 1,16% 1,04% 0,12% 0,35% 61,89%
30,55% 3,03% 18,09% 9,53% 6,72% 2,93% 14,73% 5,53% 5,20% 2,06% 1,63% 0,43% 0,11% 65,63%
47,81% 3,65% 18,71% 11,70% 1,02% 0,44% 6,58% 5,85% 3,07% 0,15% 1,02% 0,29% 0,15% 63,20%
32,58% 5,83% 20,06% 6,58% 5,50% 1,83% 14,99% 5,07% 5,61% 1,40% 0,54% 0,75% 0,11% 62,42%
30,80% 5,80% 14,73% 7,29% 7,29% 2,98% 16,37% 6,10% 6,85% 1,34% 0,45% 0,73% 0,59% 60,11%
26,49% 6,66% 17,26% 6,11% 8,56% 2,85% 18,61% 5,71% 6,11% 1,22% 0,41% 0,41% 0,14% 62,93%
31,12% 4,08% 20,16% 6,29% 6,53% 2,10% 15,15% 6,41% 6,06% 1,40% 0,70% 0,35% 0,12% 63,52%
23,28% 5,57% 20,49% 3,77% 5,74% 2,30% 20,82% 5,74% 8,03% 3,11% 1,15% 0,16% 0,33% 60,39%
26,25% 4,74% 18,31% 6,53% 6,15% 2,69% 19,33% 4,99% 7,81% 2,30% 0,90% 0,38% 0,25% 60,18%
26,09% 5,04% 21,74% 6,82% 8,99% 2,47% 15,42% 5,14% 4,94% 2,37% 0,99% 0,59% 0,20% 64,43%
20,03% 5,82% 16,05% 4,40% 8,52% 4,26% 19,74% 4,40% 13,07% 2,70% 0,99% 0,42%   58,87%
15,84% 3,64% 8,44% 3,38% 12,08% 8,31% 22,86% 6,49% 14,94% 3,12% 0,91% 0,26%   53,35%
20,61% 7,24% 15,60% 4,74% 9,05% 4,18% 19,50% 6,55% 8,77% 2,92% 0,84% 0,28%   54,22%
22,43% 4,98% 20,15% 7,80% 5,96% 2,49% 19,93% 3,68% 9,21% 2,28% 1,08% 0,97%   63,32%
22,71% 5,24% 21,29% 8,41% 8,73% 2,73% 18,56% 5,57% 4,69% 1,64% 0,44% 0,87%   59,81%
31,57% 4,35% 19,25% 8,59% 6,11% 2,07% 14,29% 5,38% 5,28% 2,48% 0,62% 0,51%   61,38%
38,35% 4,93% 19,36% 7,27% 3,70% 0,74% 13,56% 5,67% 3,45% 1,60% 1,36% 0,49%   63,23%
29,56% 5,63% 15,45% 5,48% 6,64% 3,00% 17,53% 4,26% 8,57% 2,71% 1,16% 0,53% 0,02%  
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 28,53% 5,10% 17,29% 6,11% 7,50% 3,35% 17,06% 4,73% 7,37% 2,07% 0,90% 0,44% 0,09% 66,37%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 386 0,50% -804 -1,30 1190 1,79%
  Djurens parti 211 0,27% +211 +0,27    
KLP Klassiskt liberala partiet 20 0,03% +20 +0,03    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 5 0,01% -1   6 0,01%
SMD Sverigesmultidemokrater 4 0,01% +4 +0,01    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 2   +2      
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 71 0,09% +2 -0,02 69 0,11%
  Totalt övriga partier 700 0,90% -565 -1,01 1265 1,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 15
Svenskarnas parti 10
Partiet de fria 3
Det fria partiet 2
Djurens rätt 2
Kristna Värdepartiet 2
Moderajerna 2
Nej 2
Partier med färre än 2 röster 33

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se