2014-05-30 01:55:01

Val till Europaparlamentet - Röster - Sollentuna Andra

20,36%
5,71%
15,21%
6,99%
15,19%
4,39%
17,91%
6,28%
4,29%
2,78%
0,90%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 59,41%
+4,54
2009: 54,87%

Röstfördelning - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3007 20,36% -519 -6,75 3526 27,11%
C Centerpartiet 843 5,71% +407 +2,35 436 3,35%
FP Folkpartiet liberalerna 2247 15,21% -539 -6,21 2786 21,42%
KD Kristdemokraterna 1032 6,99% +345 +1,70 687 5,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2243 15,19% +489 +1,70 1754 13,49%
V Vänsterpartiet 649 4,39% +236 +1,22 413 3,18%
MP Miljöpartiet de gröna 2646 17,91% +1162 +6,50 1484 11,41%
SD Sverigedemokraterna 927 6,28% +737 +4,81 190 1,46%
FI Feministiskt initiativ 633 4,29% +354 +2,14 279 2,15%
PP Piratpartiet 411 2,78% -663 -5,48 1074 8,26%
ÖVR Övriga partier 133 0,90% -244 -2,00 377 2,90%
  Giltiga röster 14771 100,00% +1765   13006 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 125 0,84% -43 -0,44 168 1,27%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,09% +6 +0,03 8 0,06%
VDT Valdeltagande 14910 59,41% +1728 +4,54 13182 54,87%
  Antal röstberättigade 25096   +1074   24022  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
19,73% 6,44% 15,70% 7,65% 14,50% 3,76% 20,54% 7,11% 2,28% 1,74% 0,54% 1,06% 0,26% 61,78%
19,95% 6,92% 17,49% 7,16% 14,44% 2,23% 20,66% 5,52% 1,76% 3,05% 0,82% 1,39% 0,12% 64,17%
9,24% 2,10% 7,14% 3,99% 28,57% 9,03% 19,12% 10,71% 5,88% 3,36% 0,84% 0,83% 0,21% 42,76%
13,81% 5,60% 8,21% 3,73% 22,76% 8,58% 13,43% 11,57% 6,72% 4,85% 0,75% 0,74% 0,37% 41,44%
12,71% 6,35% 9,12% 4,14% 21,82% 9,67% 17,40% 8,56% 5,52% 4,42% 0,28% 0,28%   41,77%
16,67% 2,41% 12,71% 3,95% 21,99% 6,01% 18,04% 9,79% 4,30% 3,78% 0,34% 0,85% 0,17% 52,17%
22,65% 8,17% 20,79% 6,19% 12,00% 1,49% 19,06% 4,08% 2,48% 2,10% 0,99% 0,61% 0,12% 65,17%
21,60% 7,40% 14,68% 5,95% 13,11% 3,88% 21,36% 4,98% 2,79% 3,03% 1,21% 0,48% 0,12% 60,16%
20,72% 5,65% 18,84% 8,41% 13,19% 3,62% 19,57% 4,64% 2,90% 1,88% 0,58% 0,43%   58,73%
20,03% 4,90% 15,26% 6,40% 16,35% 5,04% 18,66% 4,90% 4,63% 3,27% 0,54% 0,81%   60,86%
28,46% 5,32% 20,27% 11,30% 11,18% 1,77% 11,74% 4,21% 3,77% 1,22% 0,78% 0,77% 0,22% 65,99%
23,07% 5,83% 18,63% 7,86% 11,66% 2,66% 16,73% 7,35% 3,30% 2,15% 0,76% 0,75% 0,13% 63,02%
24,85% 5,59% 17,12% 8,56% 11,06% 3,09% 16,53% 4,76% 5,47% 2,38% 0,59% 0,94%   62,66%
12,62% 6,12% 5,93% 3,82% 27,34% 6,69% 18,74% 9,18% 3,82% 4,02% 1,72% 1,51%   44,14%
11,85% 3,81% 12,41% 4,94% 20,03% 7,48% 18,34% 9,31% 7,62% 2,68% 1,55% 0,84%   48,51%
6,65% 2,02% 6,45% 4,44% 29,03% 13,31% 17,74% 6,45% 7,46% 4,64% 1,81% 1,39%   42,30%
26,54% 7,04% 16,68% 7,58% 10,83% 4,01% 15,06% 5,53% 3,03% 3,03% 0,65% 0,54%   62,45%
20,20% 4,71% 18,52% 12,12% 12,63% 1,85% 17,85% 4,04% 5,22% 1,52% 1,35% 0,67% 0,17% 63,59%
24,23% 4,71% 15,88% 9,29% 11,84% 2,83% 16,96% 5,65% 4,17% 3,50% 0,94% 0,54%   60,88%
36,19% 8,57% 16,67% 6,03% 5,40% 1,75% 15,40% 3,49% 3,17% 2,54% 0,79% 0,63% 0,16% 64,99%
15,34% 6,07% 13,74% 5,59% 15,97% 4,63% 21,09% 9,74% 3,51% 3,35% 0,96% 1,10% 0,16% 51,54%
17,61% 6,43% 13,63% 7,04% 12,25% 5,21% 19,45% 5,05% 9,80% 2,30% 1,23% 1,36%    
Sollentuna Andra 20,36% 5,71% 15,21% 6,99% 15,19% 4,39% 17,91% 6,28% 4,29% 2,78% 0,90% 0,84% 0,09% 59,41%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 66 0,45% -295 -2,33 361 2,78%
  Djurens parti 35 0,24% +35 +0,24    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
SMD Sverigesmultidemokrater 2 0,01% +2 +0,01    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 27 0,18% +11 +0,06 16 0,12%
  Totalt övriga partier 133 0,90% -244 -2,00 377 2,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Sollentuna Andra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Partiet de fria 4
Svenskarnas parti 4
Kristna Värdepartiet 3
Liberala Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se