2014-05-29 23:30:45

Val till Europaparlamentet - Röster - Täby Östra

28,42%
5,49%
20,64%
6,62%
9,27%
2,40%
14,39%
6,08%
3,45%
2,43%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 61,03%
+3,62
2009: 57,41%

Röstfördelning - kommunvalkrets Täby Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4064 28,42% -837 -10,41 4901 38,83%
C Centerpartiet 785 5,49% +400 +2,44 385 3,05%
FP Folkpartiet liberalerna 2951 20,64% -39 -3,05 2990 23,69%
KD Kristdemokraterna 946 6,62% +349 +1,89 597 4,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1326 9,27% +244 +0,70 1082 8,57%
V Vänsterpartiet 343 2,40% +105 +0,51 238 1,89%
MP Miljöpartiet de gröna 2058 14,39% +1125 +7,00 933 7,39%
SD Sverigedemokraterna 870 6,08% +726 +4,94 144 1,14%
FI Feministiskt initiativ 493 3,45% +287 +1,82 206 1,63%
PP Piratpartiet 348 2,43% -452 -3,90 800 6,34%
ÖVR Övriga partier 114 0,80% -231 -1,94 345 2,73%
  Giltiga röster 14298 100,00% +1677   12621 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 116 0,80% -3 -0,13 119 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,08% +10 +0,07 2 0,02%
VDT Valdeltagande 14426 61,03% +1684 +3,62 12742 57,41%
  Antal röstberättigade 23637   +1444   22193  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Täby Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
29,96% 7,74% 20,24% 7,94% 6,75% 1,79% 11,90% 5,36% 3,57% 3,57% 1,19% 1,37%   60,26%
31,46% 5,79% 21,69% 6,62% 6,79% 1,82% 15,56% 4,47% 2,81% 1,66% 1,32% 0,49%   59,39%
26,99% 4,35% 21,65% 5,66% 10,88% 1,85% 16,76% 6,31% 2,94% 2,29% 0,33% 1,08% 0,11% 57,30%
15,35% 3,51% 15,79% 4,61% 21,71% 5,70% 17,98% 9,43% 3,73% 1,54% 0,66% 3,97% 0,63% 44,34%
17,69% 3,99% 15,69% 5,42% 18,83% 3,85% 14,55% 11,27% 4,99% 3,42% 0,29% 0,57% 0,28% 50,83%
24,09% 7,58% 23,36% 6,96% 8,00% 1,87% 15,47% 6,75% 3,01% 2,60% 0,31% 0,92% 0,10% 64,82%
19,38% 4,95% 17,11% 3,51% 17,73% 6,80% 14,85% 8,87% 3,09% 2,89% 0,82% 1,02%   47,02%
19,09% 4,73% 16,81% 5,08% 15,41% 4,38% 15,76% 8,06% 3,15% 5,60% 1,93% 0,69% 0,35% 48,12%
27,18% 2,97% 17,63% 4,94% 10,71% 2,97% 17,96% 8,07% 3,29% 3,46% 0,82% 0,49% 0,16% 57,59%
29,78% 6,45% 22,51% 7,97% 5,98% 1,29% 15,83% 3,75% 4,34% 1,88% 0,23% 0,70% 0,12% 66,31%
17,01% 4,95% 13,20% 4,06% 17,77% 5,33% 17,64% 7,36% 6,98% 4,82% 0,89% 0,63%   50,35%
33,38% 9,34% 20,88% 5,91% 6,46% 1,92% 13,32% 3,43% 3,30% 1,10% 0,96% 0,27% 0,14% 61,27%
24,86% 3,77% 18,64% 5,84% 11,11% 2,64% 16,20% 7,16% 5,08% 2,45% 2,26% 0,38%   47,76%
30,38% 6,02% 27,52% 7,07% 4,06% 1,05% 14,59% 4,81% 2,26% 1,20% 1,05% 0,30%   67,51%
34,93% 3,23% 21,47% 8,79% 6,90% 1,67% 11,68% 6,45% 2,78% 1,67% 0,44% 0,55%   60,79%
38,65% 6,87% 24,33% 7,92% 3,49% 0,47% 10,83% 3,73% 1,51% 1,63% 0,58% 0,46%   67,79%
40,63% 6,08% 25,06% 9,24% 2,41% 0,63% 8,35% 4,68% 1,39% 0,63% 0,89% 0,63%   66,36%
29,65% 4,73% 21,24% 7,05% 10,73% 2,10% 14,41% 5,68% 2,00% 1,68% 0,74% 1,04%   55,42%
38,97% 4,85% 22,35% 10,15% 2,35% 1,03% 9,12% 4,85% 4,26% 1,62% 0,44% 0,44%   67,56%
27,15% 6,59% 19,09% 4,70% 6,85% 2,69% 17,34% 4,57% 5,65% 4,30% 1,08% 1,06%    
Täby Östra 28,42% 5,49% 20,64% 6,62% 9,27% 2,40% 14,39% 6,08% 3,45% 2,43% 0,80% 0,80% 0,08% 61,03%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Täby Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 67 0,47% -273 -2,23 340 2,69%
  Djurens parti 23 0,16% +23 +0,16    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 21 0,15% +16 +0,10 5 0,04%
  Totalt övriga partier 114 0,80% -231 -1,94 345 2,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Täby Östra

Partibeteckning Antal
2014
Kristna värdepartiet 4
Enhet 3
Svenskarnas parti 3
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se