2014-05-29 23:23:50

Val till Europaparlamentet - Röster - Täby Västra

26,71%
6,34%
21,08%
6,84%
9,60%
1,97%
15,71%
5,50%
3,12%
2,30%
0,83%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 63,36%
+3,72
2009: 59,65%

Röstfördelning - kommunvalkrets Täby Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4273 26,71% -938 -9,92 5211 36,62%
C Centerpartiet 1014 6,34% +541 +3,01 473 3,32%
FP Folkpartiet liberalerna 3373 21,08% -242 -4,32 3615 25,41%
KD Kristdemokraterna 1094 6,84% +434 +2,20 660 4,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1536 9,60% +381 +1,48 1155 8,12%
V Vänsterpartiet 315 1,97% +93 +0,41 222 1,56%
MP Miljöpartiet de gröna 2513 15,71% +1329 +7,39 1184 8,32%
SD Sverigedemokraterna 880 5,50% +703 +4,26 177 1,24%
FI Feministiskt initiativ 499 3,12% +242 +1,31 257 1,81%
PP Piratpartiet 368 2,30% -494 -3,76 862 6,06%
ÖVR Övriga partier 133 0,83% -279 -2,06 412 2,90%
  Giltiga röster 15998 100,00% +1770   14228 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 102 0,63% -31 -0,29 133 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,09% +6 +0,03 9 0,06%
VDT Valdeltagande 16115 63,36% +1745 +3,72 14370 59,65%
  Antal röstberättigade 25433   +1341   24092  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Täby Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
27,57% 7,54% 18,60% 7,93% 8,71% 1,43% 17,56% 4,81% 4,03% 0,91% 0,91% 0,65%   63,29%
28,39% 5,77% 19,79% 7,07% 9,66% 2,12% 16,25% 4,36% 3,77% 2,36% 0,47% 0,35%   59,83%
27,35% 6,30% 19,50% 6,18% 9,27% 1,55% 16,77% 6,18% 3,45% 2,26% 1,19% 0,35% 0,47% 64,58%
21,58% 6,99% 19,08% 5,21% 12,41% 1,67% 20,54% 6,47% 2,29% 2,92% 0,83% 0,42%   61,03%
34,13% 7,68% 22,92% 7,43% 6,05% 0,63% 12,34% 4,41% 1,51% 2,27% 0,63% 0,50%   64,04%
27,12% 7,04% 20,73% 6,39% 9,39% 1,83% 15,65% 5,74% 2,09% 3,13% 0,91% 1,29%   63,22%
23,80% 7,15% 20,73% 7,01% 9,93% 1,02% 18,10% 5,11% 1,90% 2,77% 2,48% 0,58% 0,14% 61,77%
24,91% 6,07% 23,92% 6,69% 9,91% 2,73% 15,24% 3,84% 3,35% 2,73% 0,62% 0,49% 0,12% 64,70%
25,22% 7,19% 23,15% 10,44% 8,57% 1,58% 13,20% 5,32% 3,45% 1,67% 0,20% 0,39% 0,20% 64,70%
32,15% 7,22% 22,31% 6,65% 7,12% 1,12% 14,71% 3,47% 2,53% 1,69% 1,03% 0,28%   66,67%
30,10% 5,06% 25,44% 6,16% 7,93% 1,78% 14,36% 4,38% 2,05% 1,78% 0,96% 0,27%   49,19%
20,29% 5,37% 18,06% 4,32% 17,80% 3,80% 14,92% 8,25% 3,80% 3,01% 0,39% 0,65% 0,26% 50,39%
30,37% 6,10% 22,15% 8,62% 5,70% 1,72% 14,99% 5,84% 1,99% 1,86% 0,66% 0,26% 0,13% 52,64%
26,22% 6,24% 22,70% 7,26% 9,08% 1,48% 15,78% 5,45% 2,61% 2,61% 0,57% 0,45% 0,11% 63,47%
24,88% 6,76% 26,42% 7,83% 6,14% 1,84% 19,35% 2,92% 2,15% 1,23% 0,46% 0,31%   69,76%
30,02% 7,79% 22,39% 8,62% 4,64% 1,49% 15,09% 3,81% 2,82% 2,65% 0,66% 1,31% 0,16% 70,26%
23,41% 3,26% 20,00% 8,00% 17,04% 3,11% 10,22% 8,44% 3,26% 1,93% 1,33% 1,17%   42,55%
19,66% 4,64% 19,35% 5,88% 14,40% 2,94% 16,10% 8,82% 3,25% 4,02% 0,93% 1,22% 0,15% 54,81%
26,16% 6,24% 19,39% 5,05% 10,36% 3,05% 16,07% 6,51% 5,05% 1,73% 0,40% 1,44%   54,42%
28,47% 5,57% 16,41% 4,46% 8,92% 2,94% 16,62% 6,48% 6,18% 2,74% 1,22% 0,80% 0,10%  
Täby Västra 26,71% 6,34% 21,08% 6,84% 9,60% 1,97% 15,71% 5,50% 3,12% 2,30% 0,83% 0,63% 0,09% 63,36%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Täby Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 80 0,50% -323 -2,33 403 2,83%
  Djurens parti 40 0,25% +40 +0,25    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,07% +2 +0,01 9 0,06%
  Totalt övriga partier 133 0,83% -279 -2,06 412 2,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Täby Västra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Svenskarnas parti 4
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se