2014-05-29 23:41:01

Val till Europaparlamentet - Röster - Haninge Södra

13,91%
4,17%
10,02%
3,98%
26,42%
6,44%
14,84%
11,00%
4,55%
2,86%
1,82%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 46,25%
+4,56
2009: 41,69%

Röstfördelning - kommunvalkrets Haninge Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1780 13,91% -215 -4,68 1995 18,59%
C Centerpartiet 534 4,17% +265 +1,67 269 2,51%
FP Folkpartiet liberalerna 1282 10,02% -286 -4,59 1568 14,61%
KD Kristdemokraterna 510 3,98% +178 +0,89 332 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3381 26,42% +541 -0,05 2840 26,46%
V Vänsterpartiet 824 6,44% +255 +1,14 569 5,30%
MP Miljöpartiet de gröna 1899 14,84% +746 +4,09 1153 10,74%
SD Sverigedemokraterna 1408 11,00% +1119 +8,31 289 2,69%
FI Feministiskt initiativ 582 4,55% +377 +2,64 205 1,91%
PP Piratpartiet 366 2,86% -656 -6,66 1022 9,52%
ÖVR Övriga partier 233 1,82% -257 -2,75 490 4,57%
  Giltiga röster 12799 100,00% +2067   10732 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 123 0,95% -20 -0,36 143 1,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,12% -3 -0,05 18 0,17%
VDT Valdeltagande 12937 46,25% +2044 +4,56 10893 41,69%
  Antal röstberättigade 27970   +1842   26128  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Haninge Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
6,55% 0,34% 4,48% 2,07% 43,10% 15,17% 11,72% 7,24% 5,17% 2,76% 1,38% 1,36%   32,10%
5,33% 0,59% 3,25% 2,07% 52,66% 10,65% 11,54% 5,62% 3,85% 3,85% 0,59%   0,29% 28,78%
7,41% 0,34% 4,71% 1,35% 51,85% 10,10% 5,72% 8,42% 5,05% 2,69% 2,36% 0,67%   27,81%
4,72% 1,39% 6,94% 3,06% 39,72% 9,72% 13,89% 13,89% 1,67% 3,89% 1,11% 0,55% 0,82% 35,71%
25,85% 5,99% 16,80% 4,82% 12,46% 2,94% 13,04% 12,81% 2,35% 1,76% 1,18% 0,58%   55,95%
16,41% 1,56% 8,59% 6,64% 30,66% 5,66% 13,48% 9,77% 3,91% 2,34% 0,98% 0,77% 0,19% 57,06%
13,99% 3,21% 11,70% 2,98% 30,05% 6,19% 14,68% 7,57% 4,82% 3,44% 1,38% 0,91%   42,97%
8,52% 2,84% 9,94% 3,41% 36,93% 9,66% 10,23% 7,67% 5,97% 3,41% 1,42% 0,85%   38,84%
8,06% 2,88% 5,95% 3,07% 31,86% 10,56% 16,70% 11,52% 4,41% 3,65% 1,34% 0,95% 0,19% 37,27%
12,87% 3,26% 6,98% 3,26% 31,01% 7,29% 17,36% 7,60% 6,20% 3,10% 1,09% 0,92%   44,99%
13,60% 4,60% 9,56% 3,49% 30,51% 8,64% 14,89% 6,99% 3,13% 3,49% 1,10% 0,37%   50,00%
16,27% 5,48% 10,10% 4,45% 20,55% 3,94% 15,75% 13,70% 3,94% 4,45% 1,37% 0,68%   51,17%
14,12% 5,09% 12,04% 4,40% 16,20% 5,32% 19,91% 14,12% 4,86% 1,16% 2,78% 1,14% 0,23% 42,61%
16,34% 5,24% 12,20% 5,37% 23,17% 4,63% 13,54% 11,22% 4,02% 1,83% 2,44% 1,08% 0,12% 50,98%
16,16% 5,90% 9,17% 3,06% 21,18% 4,37% 12,88% 15,94% 5,46% 2,62% 3,28% 0,65% 0,22% 40,35%
9,11% 2,92% 6,70% 3,44% 32,47% 7,04% 15,98% 11,68% 5,33% 3,61% 1,72% 1,68% 0,34% 38,05%
9,92% 2,98% 5,36% 1,98% 31,35% 7,14% 13,69% 14,88% 4,96% 5,36% 2,38% 1,37% 0,20% 36,55%
16,48% 5,45% 15,46% 6,34% 19,90% 3,80% 14,96% 9,13% 4,06% 2,15% 2,28% 0,88%   55,20%
14,66% 6,08% 14,00% 3,96% 18,10% 5,15% 17,97% 11,23% 5,68% 1,06% 2,11% 0,92%   48,05%
11,05% 4,38% 8,00% 3,62% 26,67% 7,24% 16,00% 13,90% 3,62% 3,24% 2,29% 1,31% 0,19% 48,81%
17,05% 5,56% 9,58% 5,17% 17,62% 7,66% 15,33% 12,45% 3,83% 3,26% 2,49% 1,51% 0,19% 39,57%
16,51% 3,81% 11,11% 3,17% 22,86% 3,65% 16,83% 13,17% 3,02% 3,33% 2,54% 0,94% 0,16% 43,69%
18,48% 8,70% 11,59% 5,80% 21,01% 4,71% 10,51% 10,87% 3,99% 2,17% 2,17% 1,08%   45,29%
12,92% 4,65% 9,95% 4,01% 22,35% 6,59% 17,57% 9,04% 8,91% 2,45% 1,55% 1,28%    
Haninge Södra 13,91% 4,17% 10,02% 3,98% 26,42% 6,44% 14,84% 11,00% 4,55% 2,86% 1,82% 0,95% 0,12% 46,25%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Haninge Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 143 1,12% +143 +1,12    
JL Junilistan 57 0,45% -333 -3,19 390 3,63%
SMD Sverigesmultidemokrater 5 0,04% +5 +0,04    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,02% +1 +0,01 1 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,02% +2 +0,02    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,18% -76 -0,75 99 0,93%
  Totalt övriga partier 233 1,82% -257 -2,75 490 4,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Haninge Södra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Svenskarnas parti 5
Partiet De Fria 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se