2014-05-29 22:01:24

Val till Europaparlamentet - Röster - Botkyrka Södra

13,87%
4,57%
11,30%
5,33%
22,43%
6,24%
18,09%
9,92%
4,87%
2,39%
0,98%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,55%
+3,05
2009: 47,50%

Röstfördelning - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2244 13,87% -491 -5,76 2735 19,63%
C Centerpartiet 739 4,57% +406 +2,18 333 2,39%
FP Folkpartiet liberalerna 1829 11,30% -485 -5,30 2314 16,61%
KD Kristdemokraterna 863 5,33% +260 +1,01 603 4,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3629 22,43% +502 -0,01 3127 22,44%
V Vänsterpartiet 1010 6,24% +312 +1,23 698 5,01%
MP Miljöpartiet de gröna 2926 18,09% +1271 +6,21 1655 11,88%
SD Sverigedemokraterna 1605 9,92% +1109 +6,36 496 3,56%
FI Feministiskt initiativ 788 4,87% +443 +2,39 345 2,48%
PP Piratpartiet 387 2,39% -784 -6,01 1171 8,41%
ÖVR Övriga partier 159 0,98% -296 -2,28 455 3,27%
  Giltiga röster 16179 100,00% +2247   13932 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 156 0,95% -41 -0,44 197 1,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,08% -3 -0,03 16 0,11%
VDT Valdeltagande 16348 50,55% +2203 +3,05 14145 47,50%
  Antal röstberättigade 32343   +2564   29779  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
18,74% 6,59% 12,46% 7,11% 15,96% 3,30% 19,98% 6,90% 5,15% 3,09% 0,72% 1,22% 0,10% 57,71%
11,54% 5,20% 6,67% 4,39% 24,07% 7,64% 20,16% 11,06% 5,37% 2,93% 0,98% 0,65%   50,53%
16,87% 7,10% 16,06% 5,22% 16,60% 5,89% 17,27% 7,76% 4,82% 1,47% 0,94% 1,06% 0,13% 55,75%
8,56% 3,01% 10,94% 5,39% 19,02% 7,29% 20,29% 12,68% 7,92% 4,12% 0,79% 1,71%   50,87%
13,52% 4,51% 11,59% 3,86% 16,74% 7,08% 24,25% 8,80% 5,79% 3,22% 0,64% 0,85%   59,42%
15,51% 4,18% 12,53% 5,61% 25,78% 5,73% 17,54% 6,32% 4,53% 1,79% 0,48% 0,95%   59,96%
14,00% 5,75% 15,71% 6,38% 17,11% 4,51% 19,60% 7,62% 4,51% 2,33% 2,49% 0,46% 0,15% 61,10%
12,53% 5,64% 10,65% 4,38% 15,24% 6,89% 25,68% 9,60% 5,85% 2,30% 1,25% 1,03% 0,21% 51,21%
14,60% 5,56% 16,51% 6,67% 13,97% 3,17% 22,86% 9,37% 3,49% 2,86% 0,95% 2,02%   60,15%
16,28% 7,33% 13,06% 5,01% 16,64% 3,40% 22,00% 8,05% 5,55% 1,97% 0,72% 0,71%   52,96%
20,39% 6,31% 11,65% 6,55% 10,68% 2,91% 27,67% 4,85% 4,37% 3,40% 1,21% 0,48%   57,02%
11,09% 1,92% 9,17% 2,56% 31,98% 6,18% 13,01% 14,50% 6,18% 1,92% 1,49% 1,05% 0,21% 40,70%
10,67% 2,83% 9,17% 6,33% 30,17% 6,83% 14,33% 10,83% 4,67% 2,50% 1,67% 0,66%   46,35%
13,68% 5,86% 12,79% 7,10% 24,33% 4,80% 17,05% 8,88% 2,31% 1,95% 1,24% 1,05%   50,35%
17,01% 3,78% 14,43% 4,98% 18,90% 5,33% 17,18% 11,51% 3,61% 1,55% 1,72% 0,51%   49,49%
15,23% 3,61% 10,32% 5,42% 26,45% 5,68% 16,00% 13,03% 2,58% 1,16% 0,52% 0,77% 0,13% 42,94%
8,16% 1,58% 3,95% 4,74% 38,68% 10,00% 14,21% 9,21% 5,53% 2,89% 1,05% 0,26% 0,78% 30,92%
8,22% 2,62% 6,36% 5,42% 40,93% 10,84% 12,71% 8,41% 3,18% 1,12% 0,19% 1,29%   35,99%
8,83% 2,52% 6,31% 5,05% 29,97% 10,09% 14,51% 15,46% 4,42% 1,58% 1,26% 0,63%   28,08%
14,41% 3,28% 9,84% 3,28% 28,25% 6,70% 17,83% 5,71% 6,99% 3,14% 0,57% 1,13%   45,48%
4,70% 1,79% 4,25% 4,03% 31,10% 15,66% 17,00% 11,41% 6,26% 2,46% 1,34% 1,75% 0,22% 35,51%
10,39% 3,46% 12,22% 7,74% 26,07% 4,28% 18,13% 9,78% 6,31% 1,43% 0,20% 1,41%   45,81%
11,90% 3,12% 6,23% 4,82% 27,48% 11,61% 16,71% 9,35% 3,40% 3,68% 1,70% 1,40%   40,50%
22,22% 5,78% 19,41% 4,44% 12,59% 2,52% 16,00% 11,11% 3,70% 1,63% 0,59% 0,74%   59,18%
10,70% 2,92% 11,48% 4,28% 28,40% 5,64% 15,95% 15,18% 2,53% 1,56% 1,36% 0,58%   43,63%
18,11% 6,98% 9,63% 5,32% 15,45% 5,15% 12,62% 17,94% 5,48% 2,49% 0,83% 0,17%   41,67%
16,35% 6,29% 12,26% 8,18% 18,87% 4,09% 12,89% 14,78% 2,83% 3,46%   0,93% 0,31% 49,77%
12,36% 4,27% 9,47% 4,62% 21,94% 9,01% 19,63% 6,81% 7,27% 3,46% 1,15% 0,91% 0,23%  
Botkyrka Södra 13,87% 4,57% 11,30% 5,33% 22,43% 6,24% 18,09% 9,92% 4,87% 2,39% 0,98% 0,95% 0,08% 50,55%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 68 0,42% -335 -2,47 403 2,89%
  Djurens parti 41 0,25% +41 +0,25    
SMD Sverigesmultidemokrater 8 0,05% +8 +0,05    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 5 0,03% -5 -0,04 10 0,07%
  Äkta Demokrati 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
scl Socialisterna     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 34 0,21% -7 -0,08 41 0,29%
  Totalt övriga partier 159 0,98% -296 -2,28 455 3,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 8
Enhet 6
Kristna Värdepartiet 4
Enhetspartiet 3
Partiet de fria 3
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se