2014-05-30 00:53:33

Val till Europaparlamentet - Röster - Huddinge Östra

16,74%
4,15%
11,28%
4,80%
20,46%
6,01%
17,81%
9,71%
5,27%
2,70%
1,06%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,05%
+5,86
2009: 47,19%

Röstfördelning - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3087 16,74% -349 -5,42 3436 22,16%
C Centerpartiet 766 4,15% +399 +1,79 367 2,37%
FP Folkpartiet liberalerna 2081 11,28% -476 -5,21 2557 16,49%
KD Kristdemokraterna 886 4,80% +297 +1,01 589 3,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3773 20,46% +601   3172 20,46%
V Vänsterpartiet 1108 6,01% +360 +1,18 748 4,82%
MP Miljöpartiet de gröna 3284 17,81% +1353 +5,35 1931 12,45%
SD Sverigedemokraterna 1791 9,71% +1355 +6,90 436 2,81%
FI Feministiskt initiativ 972 5,27% +535 +2,45 437 2,82%
PP Piratpartiet 498 2,70% -831 -5,87 1329 8,57%
ÖVR Övriga partier 195 1,06% -308 -2,19 503 3,24%
  Giltiga röster 18441 100,00% +2936   15505 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 156 0,84% -70 -0,60 226 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,07% +4 +0,01 9 0,06%
VDT Valdeltagande 18610 53,05% +2870 +5,86 15740 47,19%
  Antal röstberättigade 35082   +1724   33358  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Huddinge Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
22,33% 5,83% 12,67% 2,83% 17,67% 3,83% 21,83% 5,83% 4,83% 1,50% 0,83% 0,83%   63,09%
20,16% 7,08% 14,95% 3,34% 18,16% 4,41% 16,82% 7,61% 3,74% 2,14% 1,60% 1,06% 0,13% 53,31%
15,49% 2,72% 12,50% 2,72% 15,76% 5,98% 15,76% 19,29% 5,98% 2,45% 1,36% 0,81%   36,27%
12,64% 4,21% 8,75% 3,89% 21,72% 7,29% 17,67% 13,45% 5,35% 3,57% 1,46% 0,80%   47,41%
9,07% 1,87% 7,20% 3,73% 30,13% 9,60% 15,60% 12,27% 6,53% 2,93% 1,07% 1,32%   46,09%
17,55% 4,70% 14,57% 5,85% 17,07% 4,31% 19,37% 7,09% 5,18% 2,78% 1,53% 0,29% 0,10% 60,14%
14,91% 4,13% 10,09% 3,90% 25,00% 8,94% 13,07% 10,32% 5,73% 2,98% 0,92% 0,91%   45,04%
24,52% 5,15% 11,53% 4,93% 12,99% 4,14% 18,25% 10,08% 4,48% 3,14% 0,78% 0,78%   56,78%
23,47% 4,65% 11,42% 8,67% 17,76% 3,17% 16,91% 9,09% 2,54% 2,11% 0,21% 0,21%   41,58%
16,77% 6,01% 11,39% 6,33% 17,09% 3,96% 17,72% 11,55% 5,54% 2,37% 1,27% 0,63%   52,09%
16,90% 2,88% 11,14% 5,13% 25,66% 6,38% 13,27% 10,51% 3,75% 2,88% 1,50% 0,62%   51,15%
19,14% 3,15% 17,79% 5,63% 13,74% 2,93% 22,07% 7,21% 4,50% 3,38% 0,45% 0,67%   65,35%
28,88% 6,37% 14,94% 6,18% 13,75% 2,79% 16,14% 4,38% 3,39% 2,79% 0,40% 0,79%   53,26%
18,75% 5,15% 11,76% 4,41% 18,50% 5,27% 18,50% 9,44% 4,66% 2,82% 0,74% 0,97% 0,12% 57,73%
20,13% 5,66% 12,58% 5,82% 15,57% 3,30% 19,50% 6,45% 6,13% 3,46% 1,42% 0,62% 0,31% 64,07%
24,07% 4,72% 15,28% 6,83% 14,96% 2,93% 19,02% 5,53% 4,23% 2,11% 0,33% 0,65%   52,50%
20,30% 2,04% 12,53% 6,68% 14,85% 5,45% 19,89% 8,72% 5,45% 2,86% 1,23% 0,94% 0,13% 53,57%
17,26% 4,10% 15,21% 6,84% 16,58% 2,39% 20,51% 9,57% 4,79% 1,88% 0,85% 0,68%   54,69%
18,43% 5,69% 11,57% 5,88% 18,04% 3,92% 19,22% 8,82% 5,10% 2,35% 0,98% 0,97%   57,10%
9,28% 2,68% 7,42% 3,30% 24,74% 10,10% 17,94% 12,99% 6,60% 3,09% 1,86% 1,62%   43,09%
9,93% 4,04% 7,07% 4,71% 24,75% 7,91% 18,52% 14,31% 4,55% 2,53% 1,68% 1,49% 0,33% 42,40%
13,53% 3,82% 10,29% 4,41% 13,82% 6,18% 19,41% 17,94% 6,76% 1,76% 2,06% 1,16%   35,35%
6,84% 1,07% 4,91% 3,21% 42,95% 10,90% 14,74% 8,55% 3,21% 2,35% 1,28% 0,85% 0,21% 34,75%
7,50% 1,69% 8,07% 6,38% 32,08% 12,20% 12,76% 12,01% 3,75% 3,00% 0,56% 1,66%   43,96%
10,08% 3,81% 8,45% 3,27% 28,07% 8,45% 18,53% 13,90% 3,00% 1,63% 0,82% 1,08%   43,75%
6,02% 0,38% 4,89% 2,26% 39,47% 13,91% 13,16% 8,65% 8,27% 2,63% 0,38% 1,11% 0,37% 30,75%
13,00% 4,40% 8,61% 3,11% 28,02% 7,33% 15,93% 9,52% 5,49% 4,21% 0,37% 1,09%   48,25%
15,30% 4,39% 11,97% 3,94% 18,48% 8,18% 17,42% 8,94% 7,73% 2,73% 0,91% 0,60%   46,08%
16,31% 3,43% 11,30% 4,01% 22,17% 5,87% 17,02% 10,30% 6,72% 2,43% 0,43% 0,71% 0,14% 49,51%
16,86% 4,29% 10,38% 3,98% 17,10% 6,40% 20,61% 8,04% 8,04% 2,89% 1,41% 0,47% 0,16%  
Huddinge Östra 16,74% 4,15% 11,28% 4,80% 20,46% 6,01% 17,81% 9,71% 5,27% 2,70% 1,06% 0,84% 0,07% 53,05%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 83 0,45% +83 +0,45    
JL Junilistan 69 0,37% -388 -2,57 457 2,95%
SMD Sverigesmultidemokrater 19 0,10% +19 +0,10    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 4 0,02% +1   3 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1 0,01%     1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,09% -25 -0,18 42 0,27%
  Totalt övriga partier 195 1,06% -308 -2,19 503 3,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Huddinge Östra

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 6
Enhet 5
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se