2014-05-29 23:29:51

Val till Europaparlamentet - Röster - Huddinge Västra

17,20%
4,25%
10,54%
4,59%
22,91%
5,56%
18,67%
7,81%
4,99%
2,53%
0,96%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,75%
+4,09
2009: 45,66%

Röstfördelning - kommunvalkrets Huddinge Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2917 17,20% -290 -5,78 3207 22,98%
C Centerpartiet 721 4,25% +342 +1,54 379 2,72%
FP Folkpartiet liberalerna 1788 10,54% -422 -5,29 2210 15,83%
KD Kristdemokraterna 779 4,59% +241 +0,74 538 3,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3886 22,91% +753 +0,46 3133 22,45%
V Vänsterpartiet 943 5,56% +224 +0,41 719 5,15%
MP Miljöpartiet de gröna 3166 18,67% +1625 +7,62 1541 11,04%
SD Sverigedemokraterna 1324 7,81% +989 +5,41 335 2,40%
FI Feministiskt initiativ 847 4,99% +416 +1,91 431 3,09%
PP Piratpartiet 429 2,53% -652 -5,22 1081 7,74%
ÖVR Övriga partier 162 0,96% -222 -1,80 384 2,75%
  Giltiga röster 16962 100,00% +3004   13958 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 127 0,74% -35 -0,40 162 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,06% -11 -0,09 22 0,16%
VDT Valdeltagande 17100 49,75% +2958 +4,09 14142 45,66%
  Antal röstberättigade 34371   +3397   30974  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Huddinge Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
3,65% 1,83% 5,07% 3,65% 38,74% 11,36% 18,05% 4,67% 8,92% 3,85% 0,20% 0,40%   38,52%
18,94% 5,57% 14,48% 4,21% 15,47% 4,70% 20,30% 9,53% 4,46% 1,11% 1,24% 0,98%   59,26%
22,09% 4,15% 9,53% 5,83% 19,62% 5,16% 17,94% 8,07% 4,60% 2,13% 0,90% 0,78%   50,51%
22,33% 2,63% 9,38% 4,13% 17,26% 6,19% 16,89% 11,82% 5,07% 3,00% 1,31% 0,74% 0,19% 43,92%
5,93% 1,13% 2,54% 3,67% 55,65% 8,47% 12,71% 2,82% 3,67% 2,82% 0,56%     30,84%
5,85% 1,46% 4,97% 4,39% 38,30% 10,53% 13,45% 6,73% 6,73% 6,73% 0,88% 0,86% 0,58% 30,68%
3,58% 0,28% 2,20% 2,20% 44,08% 13,77% 12,95% 11,29% 6,34% 2,20% 1,10% 0,27% 0,27% 37,13%
22,22% 4,71% 13,47% 3,87% 17,68% 3,70% 17,85% 8,59% 4,71% 1,18% 2,02% 1,00% 0,17% 48,08%
26,86% 4,86% 12,82% 4,86% 11,20% 3,37% 20,78% 7,56% 4,32% 2,02% 1,35% 0,94%   53,13%
24,13% 6,65% 13,84% 5,46% 11,47% 1,82% 20,57% 6,96% 5,46% 2,53% 1,11% 1,25%   63,02%
12,87% 3,96% 12,54% 5,28% 25,08% 3,96% 19,14% 9,57% 3,63% 2,31% 1,65% 0,66%   35,26%
19,45% 2,95% 14,73% 5,89% 18,07% 1,96% 21,22% 6,68% 4,13% 3,34% 1,57% 0,59%   61,99%
11,90% 1,19% 5,65% 7,14% 31,55% 10,12% 14,29% 11,61% 3,87% 2,08% 0,60% 0,30% 0,30% 43,95%
23,03% 4,46% 14,56% 5,35% 16,34% 3,42% 17,53% 7,13% 4,46% 2,53% 1,19% 0,88%   56,21%
18,23% 6,08% 13,11% 6,08% 11,96% 3,57% 25,07% 7,43% 5,21% 2,31% 0,96% 0,67%   60,14%
20,09% 4,96% 14,18% 2,60% 19,15% 4,96% 17,26% 8,51% 4,96% 2,60% 0,71% 0,70%   41,32%
24,47% 5,59% 11,78% 5,74% 16,01% 3,78% 14,95% 9,06% 4,98% 2,72% 0,91% 1,34%   47,76%
23,18% 7,62% 15,40% 6,65% 11,51% 2,92% 19,12% 6,97% 4,05% 1,78% 0,81% 1,12%   62,84%
23,74% 5,84% 14,40% 6,49% 12,19% 1,82% 21,01% 7,00% 4,02% 2,20% 1,30% 0,39%   60,14%
21,53% 4,47% 14,99% 4,78% 18,66% 3,51% 16,27% 9,25% 3,83% 1,91% 0,80% 0,79%   54,77%
19,82% 6,36% 10,78% 4,98% 16,13% 4,15% 24,42% 6,45% 3,59% 2,76% 0,55% 0,64% 0,09% 56,69%
8,41% 1,87% 5,14% 3,27% 32,24% 8,88% 19,63% 12,62% 5,61% 2,34%       28,69%
5,08% 1,15% 4,85% 3,93% 37,64% 8,55% 18,01% 9,24% 7,16% 3,93% 0,46% 0,46% 0,23% 33,93%
5,23% 3,09% 7,36% 2,38% 36,34% 10,21% 16,63% 10,21% 3,80% 4,75%   0,71% 0,24% 38,92%
6,93% 1,68% 3,78% 2,31% 43,49% 15,97% 12,18% 7,77% 3,78% 1,68% 0,42% 0,21%   37,09%
6,50% 1,57% 3,74% 1,77% 50,59% 9,06% 13,58% 6,50% 3,94% 1,77% 0,98% 0,39% 0,39% 33,60%
3,79% 0,89% 4,23% 0,67% 53,23% 8,46% 13,14% 8,02% 5,35% 1,56% 0,67% 0,66%   27,94%
14,51% 4,35% 8,41% 3,77% 23,40% 6,19% 21,08% 5,42% 8,51% 3,29% 1,06% 0,86%    
Huddinge Västra 17,20% 4,25% 10,54% 4,59% 22,91% 5,56% 18,67% 7,81% 4,99% 2,53% 0,96% 0,74% 0,06% 49,75%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Huddinge Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 65 0,38% -287 -2,14 352 2,52%
  Djurens parti 53 0,31% +53 +0,31    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 8 0,05% +6 +0,03 2 0,01%
SMD Sverigesmultidemokrater 7 0,04% +7 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Äkta Demokrati 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 25 0,15% -5 -0,07 30 0,21%
  Totalt övriga partier 162 0,96% -222 -1,80 384 2,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Huddinge Västra

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 7
Enhet 4
Kristna Värdepartiet 3
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se