2014-05-30 00:09:10

Val till Europaparlamentet - Röster - Järfälla Första

18,44%
4,26%
13,73%
6,63%
19,82%
4,62%
17,45%
8,26%
3,53%
2,57%
0,69%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 57,68%
+3,58
2009: 54,10%

Röstfördelning - kommunvalkrets Järfälla Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2639 18,44% -548 -6,53 3187 24,97%
C Centerpartiet 610 4,26% +293 +1,78 317 2,48%
FP Folkpartiet liberalerna 1965 13,73% -621 -6,53 2586 20,26%
KD Kristdemokraterna 949 6,63% +342 +1,88 607 4,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2837 19,82% +559 +1,98 2278 17,85%
V Vänsterpartiet 661 4,62% +173 +0,80 488 3,82%
MP Miljöpartiet de gröna 2497 17,45% +1049 +6,10 1448 11,34%
SD Sverigedemokraterna 1182 8,26% +904 +6,08 278 2,18%
FI Feministiskt initiativ 505 3,53% +272 +1,70 233 1,83%
PP Piratpartiet 368 2,57% -616 -5,14 984 7,71%
ÖVR Övriga partier 99 0,69% -260 -2,12 359 2,81%
  Giltiga röster 14312 100,00% +1547   12765 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 119 0,82% -29 -0,32 148 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,10% +9 +0,06 6 0,05%
VDT Valdeltagande 14446 57,68% +1527 +3,58 12919 54,10%
  Antal röstberättigade 25045   +1166   23879  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Järfälla Första

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,43% 3,20% 10,67% 6,10% 24,54% 7,77% 18,60% 11,43% 3,35% 1,83% 1,07% 0,30%   51,09%
21,99% 4,80% 14,17% 9,26% 13,06% 3,35% 18,75% 7,03% 4,13% 2,57% 0,89% 0,55% 0,22% 57,37%
23,76% 4,44% 17,44% 6,67% 10,26% 3,59% 17,26% 11,28% 2,74% 2,39% 0,17% 1,02%   54,57%
26,65% 5,64% 14,40% 4,86% 13,62% 2,53% 18,29% 6,81% 3,50% 2,72% 0,97% 0,58%   49,33%
19,39% 5,65% 10,53% 7,48% 17,40% 4,43% 19,24% 7,94% 5,04% 2,44% 0,46% 0,15% 0,15% 51,05%
20,92% 3,28% 14,96% 6,93% 17,88% 4,87% 14,84% 8,76% 5,11% 1,82% 0,61% 0,72% 0,12% 53,11%
17,33% 5,56% 11,90% 4,76% 23,81% 4,23% 19,05% 7,54% 3,31% 2,38% 0,13% 0,13% 0,53% 57,78%
16,67% 4,25% 14,54% 5,48% 20,13% 3,24% 21,81% 7,05% 3,69% 2,35% 0,78% 0,67% 0,11% 56,56%
19,72% 3,83% 13,62% 9,08% 18,44% 4,68% 16,31% 10,35% 2,41% 0,99% 0,57% 0,70%   52,55%
12,80% 4,09% 14,78% 7,12% 23,48% 5,28% 18,60% 6,99% 4,09% 2,11% 0,66% 1,30%   55,49%
16,74% 2,87% 15,84% 7,99% 21,12% 4,22% 14,93% 11,31% 2,71% 1,96% 0,30% 1,19%   55,18%
21,41% 4,28% 16,90% 7,03% 17,89% 3,51% 16,58% 8,01% 1,54% 1,76% 1,10% 0,87% 0,11% 62,08%
15,21% 0,82% 8,36% 4,79% 32,19% 6,16% 13,01% 11,10% 3,29% 3,70% 1,37% 1,08% 0,27% 45,96%
18,49% 4,36% 12,84% 7,42% 20,85% 4,48% 18,73% 6,83% 2,59% 2,83% 0,59% 0,93%   59,97%
23,98% 5,01% 19,71% 9,38% 13,14% 2,82% 15,43% 6,57% 1,46% 2,19% 0,31% 0,93% 0,10% 63,79%
15,92% 4,29% 12,52% 5,90% 25,94% 7,51% 11,99% 8,41% 3,76% 2,33% 1,43% 1,06%   48,92%
12,40% 5,22% 8,48% 4,08% 26,26% 7,01% 15,99% 11,26% 4,57% 3,92% 0,82% 0,97%   49,56%
19,00% 3,30% 16,33% 5,97% 16,17% 4,24% 20,72% 6,75% 3,14% 3,92% 0,47% 0,78%   61,73%
14,48% 7,01% 12,44% 5,43% 21,27% 3,17% 19,91% 4,98% 7,01% 4,07% 0,23% 1,12% 0,22% 52,15%
17,23% 4,52% 10,31% 3,95% 22,03% 6,64% 18,64% 5,93% 5,51% 4,38% 0,85% 1,53% 0,14%  
Järfälla Första 18,44% 4,26% 13,73% 6,63% 19,82% 4,62% 17,45% 8,26% 3,53% 2,57% 0,69% 0,82% 0,10% 57,68%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Järfälla Första

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 64 0,45% -289 -2,32 353 2,77%
  Djurens parti 13 0,09% +13 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,02 2 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 21 0,15% +17 +0,11 4 0,04%
  Totalt övriga partier 99 0,69% -260 -2,12 359 2,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Järfälla Första

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Kristna värdepariet 3
Svenskarnas parti 3
Kristna värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se