2014-05-30 01:10:58

Val till Europaparlamentet - Röster - Österåker Norra

15,52%
5,91%
12,64%
5,91%
20,01%
4,98%
18,05%
8,60%
4,56%
2,62%
1,20%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 47,90%
+4,07
2009: 43,83%

Röstfördelning - kommunvalkrets Österåker Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1062 15,52% -369 -8,61 1431 24,14%
C Centerpartiet 404 5,91% +237 +3,09 167 2,82%
FP Folkpartiet liberalerna 865 12,64% -285 -6,75 1150 19,40%
KD Kristdemokraterna 404 5,91% +182 +2,16 222 3,74%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1369 20,01% +307 +2,10 1062 17,91%
V Vänsterpartiet 341 4,98% +85 +0,67 256 4,32%
MP Miljöpartiet de gröna 1235 18,05% +542 +6,36 693 11,69%
SD Sverigedemokraterna 588 8,60% +468 +6,57 120 2,02%
FI Feministiskt initiativ 312 4,56% +193 +2,55 119 2,01%
PP Piratpartiet 179 2,62% -281 -5,14 460 7,76%
ÖVR Övriga partier 82 1,20% -167 -3,00 249 4,20%
  Giltiga röster 6841 100,00% +912   5929 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 74 1,07% -1 -0,18 75 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,03% -10 -0,17 12 0,20%
VDT Valdeltagande 6917 47,90% +901 +4,07 6016 43,83%
  Antal röstberättigade 14440   +715   13725  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Österåker Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
9,40% 3,28% 8,69% 3,70% 28,63% 4,99% 20,09% 9,97% 6,84% 3,56% 0,85% 1,54%   42,52%
14,54% 7,09% 14,89% 4,61% 17,02% 8,51% 22,70% 4,26% 4,96% 1,06% 0,35% 0,70%   48,22%
12,55% 3,87% 8,49% 4,24% 31,00% 6,83% 15,13% 9,78% 4,06% 3,14% 0,92% 0,55%   36,09%
15,03% 3,57% 13,39% 5,80% 24,11% 6,25% 15,48% 8,04% 4,46% 3,27% 0,60% 1,03% 0,15% 47,52%
19,30% 6,14% 14,56% 5,96% 14,39% 5,79% 13,16% 14,39% 3,51% 1,40% 1,40% 1,21%   38,60%
17,02% 7,94% 12,32% 5,51% 18,96% 5,35% 15,56% 8,75% 4,86% 2,11% 1,62% 0,80%   41,30%
13,79% 4,74% 10,34% 6,90% 20,26% 6,90% 15,09% 9,91% 6,47% 4,31% 1,29% 0,85%   38,27%
19,67% 4,37% 14,21% 6,01% 17,30% 4,74% 19,67% 6,01% 4,37% 2,73% 0,91% 1,08%   50,50%
17,06% 9,22% 14,86% 6,46% 18,29% 2,06% 19,12% 7,98% 1,65% 2,06% 1,24% 1,22%   52,68%
17,98% 7,89% 15,93% 6,15% 10,09% 2,05% 24,45% 6,78% 5,36% 2,52% 0,79% 0,78%   53,34%
14,07% 6,69% 13,39% 6,56% 20,22% 4,10% 19,95% 7,79% 4,37% 1,37% 1,50% 0,68% 0,14% 56,12%
16,57% 5,71% 9,71% 10,29% 16,29% 6,00% 15,71% 7,43% 4,57% 4,29% 3,43% 2,78%    
Österåker Norra 15,52% 5,91% 12,64% 5,91% 20,01% 4,98% 18,05% 8,60% 4,56% 2,62% 1,20% 1,07% 0,03% 47,90%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Österåker Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 42 0,61% -193 -3,35 235 3,96%
  Djurens parti 20 0,29% +20 +0,29    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,03% +2 +0,03    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,25% +3 +0,01 14 0,24%
  Totalt övriga partier 82 1,20% -167 -3,00 249 4,20%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Österåker Norra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Partiet De Fria 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se