2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Kulturens hus

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Kulturens hus - kontakta

Valnämnden i Luleå kommun

http://www.lulea.se

0920-45 40 50

Kulturens Hus

Olga Bardh
Skeppsbrogatan 17
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se