2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Slussfors

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Slussfors - kontakta

Valnämnden i Storumans kommun

http://www.storuman.se

0951-14011

Slussfors skola

Blå vägen 23
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-13, 17-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se