2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Östersund 14

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Östersund 14 - kontakta

Valnämnden i Östersunds kommun

http://www.ostersund.se

063-14 30 00

Fagervallsskolan

Matsalen
Brunflovägen 52
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se