2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Östersund 13

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Östersund 13 - kontakta

Valnämnden i Östersunds kommun

http://www.ostersund.se

063-14 30 00

Parkskolan

Krondikesvägen 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Trappor innanför ytterdörr, hiss finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se