2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Översjäla

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Översjäla - kontakta

Valnämnden i Örnsköldsviks kommun

http://www.ornskoldsvik.se

0660-88700

Församlingshemmet

Rum - Markus
Hampnäsvägen 36
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vid församlingsentrén finns bra och nära parkeringsmöjligheter, dörröppnare och en bred, stor ramp in i lokalen. RWC finns.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se