2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Tuna Matfors

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Tuna Matfors - kontakta

Valnämnden i Sundsvalls kommun

http://www.sundsvall.se/val2014

060-19 10 00

Matfors Skola

Musiksal
Skölevägen 13
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Musiksalen bredvid matsalen

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se