2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Skattungbyn-Kallmora

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Skattungbyn-Kallmora - kontakta

Valnämnden i Orsa kommun

http://www.orsa.se

0250-55 21 10

Bystugan i Skattungbyn

Landsvägen 452
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-21

Ramp för funktionshindrade finns. Eventuellt be röstmottagarna om hjälp.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se