2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Orsa Mellersta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Orsa Mellersta - kontakta

Valnämnden i Orsa kommun

http://www.orsa.se

0250-55 21 10

Kommunhuset/Tingshuset

Parkgatan 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-21

Hiss finns på baksidan av kommunhuset. Säg till någon av röstmottagarna så hjälper de till.
Eventuellt ring i förväg till valnämnden på telefon
0250-55 21 10 eller 55 21 40.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se