2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Värmlandsnäs Södra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Värmlandsnäs Södra - kontakta

Valnämnden i Säffle kommun

http://www.saffle.se/val

0533-68 15 05

Botilsäters skola


Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

För mer information om lokalen se www.saffle.se/val

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se