2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Trätälja

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Trätälja - kontakta

Valnämnden i Säffle kommun

http://www.saffle.se/val

0533-68 15 05

Stadshuset

Foajén, plan 2
Kanaltorget 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ingång från Kanaltorget, ramp och dörröppnare finns.
För mer information se www.saffle.se/val

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se