2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Gamla Slottsbron

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Gamla Slottsbron - kontakta

Valnämnden i Grums kommun

http://www.grums.se

0722 386744

Daghemmet Järpen

Ljunggatan 18
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Handkappanpassad

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se