2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Grums Centrala

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Grums Centrala - kontakta

Valnämnden i Grums kommun

http://www.grums.se

0722 386744

Gruvan, A-salen

Sveagatan 118
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Handikappanpassad

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se