2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Södra Bestorp-Nedre Mösseberg

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Södra Bestorp-Nedre Mösseberg - kontakta

Valnämnden i Falköpings kommun

http://www.falkoping.se/valet

0515-885075

Servicehuset Ranliden,

Samlingssalen
Daléngatan 2
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Handikappanpassat

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se