2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Vänersborg 12

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Vänersborg 12 - kontakta

Valnämnden i Vänersborgs kommun

http://www.vanersborg.se/val

0521-72 23 90

Regionens hus

Entrén
Östergatan 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se