2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Grästorps Landsbygd

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Grästorps Landsbygd - kontakta

Valnämnden i Grästorps kommun

http://www.grastorp.se

070-6088740

Kommunens Hus

Restaurangen
Jon Jespersgatan 28
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-13, 16-21

God tillgänglighet.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se