2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Färgelanda 2-Stigen

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Färgelanda 2-Stigen - kontakta

Valnämnden i Färgelanda kommun

http://www.fargelanda.se

0528-567104

Centrumhuset

Konsthallen, plan 2
Timmervägen 12, huvudentrén
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Hiss finns till vänster bakom trappan.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se