2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Håbol

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Håbol - kontakta

Valnämnden i Dals-Eds kommun

http://www.dalsed.se

0534-192 29

Församlingshemmet

Håbol
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-13, 17-21

Lokalen ligger helt i plan.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se