2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Frillesås Landsbygd

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Frillesås Landsbygd - kontakta

Valnämnden i Kungsbacka kommun

http://www.kungsbacka.se

0300-83 40 00

Frillesåsskolan

Matsalen
Frillesås Skolväg 10
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Lokalen är handikappanpassad.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se