2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Vallås östra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Vallås östra - kontakta

Valnämnden i Halmstads kommun

http://www.halmstad.se/val

035-18 25 60

Vallgårdens Daghem

Katthult
Mantelvägen 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se