2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Ausås-Strövelstorp

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ausås-Strövelstorp - kontakta

Valnämnden i Ängelholms kommun

http://www.engelholm.se

0431-87000

Strövelstorps skola

Matsalen
Strövelstorpsv 79
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se