2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Åhus centrum

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Åhus centrum - kontakta

Valnämnden i Kristianstads kommun

http://www.kristianstad.se

044-13 50 00

Församlingshemmet Åhus

Torget 7
Rönnowsgatan 2
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp på baksidan från Ströbergsgatan 9

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se