2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Färlöv

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Färlöv - kontakta

Valnämnden i Kristianstads kommun

http://www.kristianstad.se

044-13 50 00

Färlövs Skola

Matsal
Wrangels allé 70
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp vid ingången

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se